STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 05/QT-TP2 09/09/2023 QUY ĐỊNH QUY TẮT ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Tải tập tin
2 75/QĐ-TP2 12/09/2023 QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC NĂM HỌC 2023-2024 Tải tập tin
3 08/KH-TP2 15/10/2023 Kế hoạch giáo dục hòa nhập của học sinh khuyết tật năm 2023-2024 Tải tập tin
4 01/KH-TP2 Tải tập tin
5 4423/QĐ SGD ĐT 19/12/2023 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023-2024 Tải tập tin
6 3309/TB SGDĐT 19/12/2023 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023-2024 Tải tập tin
7 20/11/2023 TKB Chính khóa số 5 áp dụng từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 Tải tập tin
8 35/KHDT-TP2 25/09/2023 Xây dựng Kế hoạch dạy thêm và học thêm trong nhà trường năm học 2023-2024. Tải tập tin
9 31/KH-TP2 08/09/2023 Kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học 2023-2024: Các căn cứ để xây dựng KHGD; Tổ chức dạy và học; Tổ chức dạy thêm và học thêm; Hoạt động trãi nghiệm; Hoạt động hướng nghiệp; Ngoại khóa; HĐ GD thể chất, y tế học đường; Giáo dục An ninh Quốc phòng; Hoạt động Thư viện; Công tác kiểm tra việc thực hiện,...; Tổ chức thực hiện. Tải tập tin
10 09/KHHT-TP2 27/10/2023 Tải tập tin