Hoạt động

Hoá học stem-11a2-tinh dầu

[video width="1280" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/hoa-hong-n2.mp4"][/video]

BTH- stem hoá học

[video width="834" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/BANG-TUAN-HOAN-STEM.mp4"][/video]

VĂN HÓA- LỄ HỘI TẠI BÌNH ĐỊNH( báo cáo của lớp 11A1,11A8 GDĐP)

  [video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5841942966144690811.-11a1.mp4"][/video] [video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content...

[video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5841942966144690811.-11a1.mp4"][/video] [video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2...

Văn hóa- lễ hội Bình Định ( sản phẩm của lớp 11a8 và 11a1- GDĐP)

[video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5568173059537307409-11a8.mp4"][/video] [video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/20...

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG

Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường vốn là “nghi án” lịch sử kéo dài từ cuối thế kỉ XIX, đánh giá và nhận diện công –tội đối với ông rất khó khăn.Phải qua các cuộc hội thảo năm 1996, 2002 và 2003, ...