Đinh Tấn Toàn

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch Sử

Võ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật Lí

Đào Phương Nhân

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Nguyễn Thị Như Hiệp

Chức vụ: UVBTV. Chủ tịch Hội LHTN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Lê Thị Yến Ly

Chức vụ: UVBTV. Phó Chủ tịch Hội LHTN

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Huỳnh Thị Phương Thảo

Chức vụ: UV.BCH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chức vụ: UV.BCH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch Sử

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Chức vụ: UV.BCH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: UV.BCH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn