Chuyên môn

Hoá học stem-11a2-tinh dầu

[video width="1280" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/hoa-hong-n2.mp4"][/video]

BTH- stem hoá học

[video width="834" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/BANG-TUAN-HOAN-STEM.mp4"][/video]

VĂN HÓA- LỄ HỘI TẠI BÌNH ĐỊNH( báo cáo của lớp 11A1,11A8 GDĐP)

  [video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5841942966144690811.-11a1.mp4"][/video] [video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content...

[video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5841942966144690811.-11a1.mp4"][/video] [video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2...

Văn hóa- lễ hội Bình Định ( sản phẩm của lớp 11a8 và 11a1- GDĐP)

[video width="1600" height="720" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/5568173059537307409-11a8.mp4"][/video] [video width="852" height="480" mp4="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/20...

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

CÂU HỎI PHỤ CHO CHỦ ĐỀ NÓI CUỐI KÌ 1 LỚP 10, 11 (23-24)

CÂU HỎI CHO TOPIC.docx">CÂU HỎI CHO TOPIC CÂU HỎI CHO TOPIC khối 10, 11 LỚP 10 TOPIC QUESTIONS Topic 1. famil...