STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 05/QT-TP2 09/09/2023 QUY ĐỊNH QUY TẮT ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Tải tập tin
2 75/QĐ-TP2 12/09/2023 QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC NĂM HỌC 2023-2024 Tải tập tin
3 31/KH-TP2 08/09/2023 Kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học 2023-2024: Các căn cứ để xây dựng KHGD; Tổ chức dạy và học; Tổ chức dạy thêm và học thêm; Hoạt động trãi nghiệm; Hoạt động hướng nghiệp; Ngoại khóa; HĐ GD thể chất, y tế học đường; Giáo dục An ninh Quốc phòng; Hoạt động Thư viện; Công tác kiểm tra việc thực hiện,...; Tổ chức thực hiện. Tải tập tin
4 450/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Tải tập tin
5 449/QĐ-BGDĐT 10/02/2023 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Tải tập tin