STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 20/11/2023 TKB Chính khóa số 5 áp dụng từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 Tải tập tin
2 35/KHDT-TP2 25/09/2023 Xây dựng Kế hoạch dạy thêm và học thêm trong nhà trường năm học 2023-2024. Tải tập tin
3 31/KH-TP2 08/09/2023 Kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học 2023-2024: Các căn cứ để xây dựng KHGD; Tổ chức dạy và học; Tổ chức dạy thêm và học thêm; Hoạt động trãi nghiệm; Hoạt động hướng nghiệp; Ngoại khóa; HĐ GD thể chất, y tế học đường; Giáo dục An ninh Quốc phòng; Hoạt động Thư viện; Công tác kiểm tra việc thực hiện,...; Tổ chức thực hiện. Tải tập tin
4 09/KHHT-TP2 27/10/2023 Tải tập tin
5 Tải tập tin
6 604 /BC-CTK 23/06/2023 Tải tập tin
7 Tải tập tin
8 TP2-KTGK1 23/10/2023 Tải tập tin
9 Tải tập tin