Số / ký hiệu 3309/TB SGDĐT
Về việc / trích yếu THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023-2024
Ngày ban hành 19/12/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tải về Bấm vào đây để tải