Số / ký hiệu 449/QĐ-BGDĐT
Về việc / trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Ngày ban hành 10/02/2023
Loại văn bản Công văn
Đơn vị / phòng ban Nhà trường
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
Tải về Bấm vào đây để tải