Lớp 9

Unit 7 lớp 9 Speak – Hội thoại Saving energy

Bài học Speak Unit 7 Lớp 9 – Saving energy hướng dẫn các em thực hành hội thoại đưa ra ý kiến và gợi ý cách giải quyết một vấn đề.

Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 Speak – Hội thoại Saving energy

Guide to answer

A. I think we should turn off the faucet. I suggest fixing the faucet.

B. I suggest turn off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don’t we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let’s switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don’t we use the public buses?

2. Unit 7 Lớp 9 Speak Task b

Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expressions and ideas in section a) may help you. (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Guide to answer

E: I think we should use energy-saving light bulbs for ordinary bulbs.

F: That’s a good idea.

G: How about turning off the lights and other electric tools when we don’t use them?

H: OK. Let’s do it.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak – Unit 7 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 Speak.

 • Câu 1:
  Find the one choice that best completes the sentence

  We feel very ____ today.

  • A.
   happy
  • B.
   happiness
  • C.
   happily
  • D.
   happen
 • Câu 2:

  I’ve looked ____ my new pen everywhere and I can’t find it anywhere.

  • A.
   at
  • B.
   for
  • C.
   up
  • D.
   on
 • Câu 3:

  Solar energy doesn’t cause ____ 

  • A.
   pollutant
  • B.
   pollute
  • C.
   polluted
  • D.
   pollution

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!