Lớp 9

Unit 7 lớp 9 Listen and Read – Saving energy

Bài học Listen and Read Unit 7 Lớp 9 – Saving energy hướng dẫn các em nghe đọc hội thoại giữa 2 người hàng xóm về cách tiết kiệm nguồn năng lượng nước.

 • Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn.)
 • Hướng dẫn dịch hội thoại

Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm, Bà Hà.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 Listen and Read – Saving energy

Bà Mi: Bà Hà, có chuyện gì vậy?

Bà Hà: Tôi lo lắng về hóa đơn tiền nước mới đây của tôi. Nó thực sự nhiều.

Bà Mi: Để tôi xem. Hai trăm ngàn đồng à! Bà nên giảm số lượng nước gia đình bà dùng đi.

Bà Hà: Tôi làm như thế nào?

Bà Mi: Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đường nứt ở các ống không.

Bà Hà: Tôi sẽ làm điều đó.

Bà Mi: Bồn tắm sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen, do đó tôi đề nghị dùng vòi hoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thể phung phí 500 lít một tháng.

Bà Hà: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà.

2. Unit 7 Lớp 9 Listen and Read Task b

True or False? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai. Điền dấu (V) vào ô. Sau đó sửa câu sai.)

1. Mrs. Ha is worried about her water bill.

2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water.

3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.

4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check craks in the pipes.

5. Mrs. Mi suggests taking showers to save water.

Guide to answer

1. (T)

2. (T)

3. (F)

=> She will have a plumber check the pipes.

4. (F)

=> A plumber is a person who repairs leaking water pipes.

5. (T)

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen and Read – Unit 7 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 Listen and Read.

 • Câu 1:
  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks

  In the UK there are currently about 300 Feng Shui consultants. They will come to your house or office and give you advice (1) ________ on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I (2) ________ install an aquarium with six black and one red goldfish in my living room in order to absorb bad vibes. He also told me to pay attention to one of my windows. He advised me to put plants on the window still to (3) ________ the loss of positive energy. The real “weak spot” in my house, however, was the cooker. He reassured me that hanging some dried vegetable above it would solve the problem. Whether you (4) ________ in the power of Feng Shui or not, it is certainly having a major impact on the (5)________ thousands of people organize their home.

  (1) ______

  • A.
   based
  • B.
   put
  • C.
   held
  • D.
   carried
 • Câu 2:

  (2) _________

  • A.
   ought
  • B.
   need
  • C.
   have
  • D.
   must
 • Câu 3:

  (3) ________

  • A.
   keep
  • B.
   delay
  • C.
   prevent
  • D.
   finish

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen and Read Unit 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!