Lớp 9

Unit 5 lớp 9 Getting Started – The media

Bài học Getting Started Unit 5 Lớp 9 – The media hướng dẫn các em làm quen với một số hoạt động liên qua đến các phương tiện thông tin đại chúng mà các em yêu thích.

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend you on each activity.(Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu thời gian bạn dành cho mỗi hoạt động.)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9 Getting Started – The media

watching TV                reading newspapers       listening to the radio      

reading magazines       using the Internet

Guide to answer

 • reading newspapers

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading newspapers.

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

 • listening to the radio

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Listening to the radio.

A: How many hours a week do you spend listening to the radio?

B: About 5 to 6 hours, I guess.

 • reading magazines

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading magazines.

A: How many hours a week do you spend reading magazines?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

 • using the Internet

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Using the Internet.

A: How many hours a week do you spend using the Internet?

B: About 9 or 10 hours, I guess.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting Started – Unit 5 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the best answer to complete these following sentences

  Astronauts …………… in their spaceship, but they frequently work outside now.

  • A.
   were used to stay
  • B.
   used to stay
  • C.
   were staying
  • D.
   had used to stay
 • Câu 2:

  People …………… that the earth is round before.

  • A.
   were not used to believe
  • B.
   used to believing
  • C.
   would not use to believe
  • D.
   did not use to believe
 • Câu 3:

  Tuberculosis …………… incurable before.

  • A.
   use to be thought
  • B.
   used to be thought
  • C.
   used to think
  • D.
   use to think

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 5

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!