Lớp 8

Unit 13 lớp 8 Write – Bài viết Festival

Bài học Write Unit 13 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết bài tường thuật về hội thi, lễ hội truyền thống của quê hương.

Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report. (Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chỗ trống trong bản báo cáo này.)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8 Write – Bài viết Festival

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) ________ festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) ______ away from a river. There were three competitions: (3) _____, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) ______ to the river to get the (5) ______.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) ______ way. They tried to rub pieces of (7) ______ together to make the fire.

(8) ______ people from each team took part in the rice – cooking contest. They had to (9) ________ the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) _____ and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Guide to answer

(1) rice-cooking

(2) one kilometer

(3) water-fetching

(4) run

(5) water

(6) traditional

(7) bamboo

(8) Six

(9) separate

(10) added

2. Unit 13 Write Task 2

Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you. (Hãy viết một bản tường thuật tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

Guide to answer

The Mid- Autumn Festival

The festival was held on 15th of August in the school yard. The festival lasted 3 hours. There were many activities such as: singing and shouting, wearing masks, parading on the roads and banging the drums.

The children were interested in a special cake “Moon cakes”. Children went on playing traditional games until mid-night.

This festival is a very special occasion for Vietnamese people, especially for children to play and enjoy on a variety of activities. The festival was wonderful.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 13 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 8 Write do THPT Long Xuyên sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  Tet/ be/ an/ occasion/ family/ reunions/ Vietnam.

  • A.
   Tet is an occasion for family reunions in Vietnam.
  • B.
   Tet be an occasion for family reunions in Vietnam.
  • C.
   Tet are an occasion for family reunions in Vietnam.
  • D.
   Tet will be an occasion for family reunions in Vietnam.
 • Câu 2:

  Many/ children/ Vietnam/ look forward/ Mid-Autumn Festival/ because/ they/ can/ go parade.

  • A.
   Many children in Vietnam look forward on Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • B.
   Many children in Vietnam look forward for Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • C.
   Many children in Vietnam look forward to Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • D.
   Many children in Vietnam look forward of Mid-Autumn Festival because they can go parade.
 • Câu 3:

  Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

  • A.
   Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.
  • B.
   Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.
  • C.
   Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.
  • D.
   Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 13 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!