Lớp 8

Unit 13 lớp 8 Spreak – Hội thoại Festival

Bài học Speak Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về cách chuẩn bị cho những dịp lễ hội.

Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this: (Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Bà Quyên đang nói chuyện với Lan về việc chuẩn bị cho Tết. Hãy xếp những câu nói của họ theo đúng thứ tự. Hãy bắt đầu như thế này:)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8 Spreak – Hội thoại Festival

Guide to answer

A. Have you tidied the bedrooms?

F. Yes, I have. Where are you going Mom?

C. To the market. I have to buy some oranges and some pomegranates.

H. Could you collect my new ao dai at the tailor round the conner?

D. Sure, I will.

J. Thanks, Mom. Is there anything you want me to do while you’re out?

B. Not really. But I want our house to look nice at the festival.

G. Mom, I know what to do now. I’ll clean all the glass windows.

E. That’s very good. Bye-bye, Sweetie.

I. Bye, Mom.

2. Unit 13 Speak Task 2

Now make up your own dialogue. Talk about preparations for another festival. The list below will help you. (Bây giờ hãy xây dựng đoạn hội thoại của riêng em nói việc chuẩn bị cho một lễ hội khác. Danh mục dưới đây sẽ giúp em.)

 • a village festival (lễ hội làng)
 • a school festival (lễ hội trường)
 • a spring festival (lễ hội mùa xuân)
 • a harvest festival (lễ hội mùa)
 • a flower festival (lễ hội hoa)

Guide to answer

Hoa: Is your school festival tomorrow, Lan?

Lan: Yes, that’s right! There will be a lot of contests for school boys and girls, such as a flower arrangement contest, mini football matches, fashion shows and some others … . And there is a lot of work to do right now.

Hoa: Really? It’s interesting!

Lan: Would you like to take part in the festival with us?

Hoa: Yes, I’d love to. But is there anything I can do for you?

Lan: Could you help me to send some letters of invitation to our old friends?

Hoa: Yes, of course. Anything else?

Lan: Not really. Thanhks, Hoa. And now I have to go to the market and buy some cakes, candies and fruit for our class party. Bye, Hoa. See you tomorrow.

Hoa: Bye.

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 13 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 8 Speak do THPT Long Xuyên sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has different stress pattern from others: teammate, export, plumber, festival

  • A.
   teammate
  • B.
   export
  • C.
   plumber
  • D.
   festival
 • Câu 2:

  Choose the word that has different stress pattern from others: jolly, prepare, leader, happy

  • A.
   jolly
  • B.
   prepare
  • C.
   leader
  • D.
   happy
 • Câu 3:

  Choose the word that has different stress pattern from others: festival, performance, communal, deliver

  • A.
   festival
  • B.
   performance
  • C.
   communal
  • D.
   deliver

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 13 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!