Lớp 8

Unit 13 lớp 8 Listen – Bài nghe Festival

Bài học Listen Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và hoàn thành ghi chú và phần thông tin còn thiếu.

Listen to the conversation and fill in the gaps. (Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8 Listen – Bài nghe Festival

The Robinson family are making preparations for Tet.

a) Mrs. Robinson wants ____ to go to the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are _____ at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of _______.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to ______ spring rolls.

Guide to answer

a. Mr. Robinson

b. traditional

c. dried watermelon seeds

d. make

2. Unit 13 Listen Task 2

Complete the notes. (Hoàn thành thông tin sau.)

Things to do 

Mr. Robinson: ____________

Liz: ______________

Mrs. Robinson: ___________

Guide to answer

Mr. Robinson: go to the flower market and buy some peach blossoms and a bunch of marigolds

Liz: buy a packet of dried watermelon seeds

Mrs.Robinson: ask Mrs. Nga how to make spring rolls

3. Tapescript Listen Unit 13 Lớp 8

Mrs. Robinson: John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz: What was that, Mom.

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I’m going to Mrs. Nga’s. She’s going to show me how to make sticky rice balls.

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 13 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 8 Listen do THPT Long Xuyên sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has the underlined part different from others: festival, fetch, pottery, upset

  • A.
   fstival
  • B.
   ftch
  • C.
   pottry
  • D.
   upst
 • Câu 2:

  Choose the word that has the underlined part different from others: fond, pottery, pomegranate, marigold

  • A.
   fnd
  • B.
   pttery
  • C.
   pmegranate
  • D.
   marigld
 • Câu 3:

  Choose the word that has the underlined part different from others: fire, silly, rice, right

  • A.
   fre
  • B.
   slly
  • C.
   rce
  • D.
   rght

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 13 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!