Lớp 8

Unit 12 lớp 8 Write – Bài viết A vacation Abroad

Bài học Write Unit 12 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết bưu thiếp gửi cho bạn kể về một chuyến đi du lịch của mình trong kì nghỉ.

Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA. (Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8 Write – Bài viết A vacation Abroad

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) ____ the USA. The (2) _____ are friendly and the (3) ____ has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) ____ my friend, Sandra Smith and (5) _____ family. It was (6) _____ to see them.

I (7) _____ lots of souvenirs (8) ____ the children. Thanh is always complaining about the (9) ___ of my suitcase.

See you (10) ______.

Love,

Quyen

Guide to answer

(1) in

(2) people

(3) weather

(4) visited

(5) her

(6) lovely/ nice

(7) bought

(8) for

(9) heaviness

(10) soon

2. Unit 12 Lớp 8 Write Task 2

Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about: (Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:)

– place: name of the place you visit.

– how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

– what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

– who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

– what you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

– what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

Guide to answer

Dear Tom,

I’m having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Ducky and Donal. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Jerry

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 12 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 12 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 8 Write do THPT Long Xuyên sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Rewrite sentences without changing the meaning

  The universe is so interesting that human want to know more about it.

  • A.
   Although the universe is interesting, human want to know more about it.
  • B.
   Because the universe is interesting, human don’t want to know more about it.
  • C.
   Although the universe is interesting, human don’t want to know more about it.
  • D.
   Because the universe is interesting, human want to know more about it.
 • Câu 2:

  “Will aliens become good friends with humans?” Nick asked his teacher

  • A.
   Nick asked his teacher if alien will become good friends with humans.
  • B.
   Nick asked his teacher if alien become good friends with humans.
  • C.
   Nick asked his teacher if alien would become good friends with humans.
  • D.
   Nick asked his teacher if alien does become good friends with humans.
 • Câu 3:

  “Close the door, please! It’s very noisy.”, she said.

  • A.
   She said me to close the door.
  • B.
   She told me to close the door.
  • C.
   She advised me to close the door.
  • D.
   She thanked me to close the door.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 12 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!