Lớp 11

Unit 12 lớp 11 Writing – Bài viết The Asian Games

Bài học Unit 12 The Asian Games phần Writing giúp các em cải thiện kỹ năng viết bài và hướng dẫn các em viết về cách thức chuẩn bị cho Á vận hội ở một quốc gia châu Á. 

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games, using the cues given below. (Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội, sử dụng các gợi ý đã cho dưới đây.)

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 11 Writing – Bài viết The Asian Games

 • build
 • upgrade
 • widen
 • equip
 • promote and advertise
 • recruit
 • hold
 • one more National Stadium, some sports buildings and car parks
 • National Sports Centers and local stadiums (because they are not in good condition)
 • training areas and roads to sports buildings
 • hotels, guest houses with modern facilities (also special services for disabled athletes)
 • preparations for the Asian Games on the radio and TV
 • volunteers to serve the Games (university teachers and students with good English)
 • competition to choose an official song

Guide to answer

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will upgrade the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training areas and roads to sports buildings need to be widened. Next, we have to equip more hotels and guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to serve the Games and hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games. One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio and TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Using the cues below to complete the paragrah

We/ build/ National Stadium/ sports building/ car park.

National Sports Centre and local stadiums/ need/ be/ upgraded/ immediately.

We/ widen/ training areas and roads/ to the sports buildings/ and/ have/ equip/ hotel and guest houses/ modern facilities/ welcome/ foreign athletes/ visitor.

It/ necessary/ promote and advertise/ preparations/ Asian games/ radio and TV.

We/ recruit/ volunteers/ serve the Games/ and/ they/ be/ university teachers and students with good English.

The/ important thing/ that/ we/ hold/ competition/ choose/ an official song/ Asian Games. 

Guide to answer

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 12 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Writing Unit 12 Lớp 11, để củng cố nội dung bài học và nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 11 Writing.

 • Câu 1:
  Choose the sentences – a, b, c or d – which is closest in meaning to the printed one

  I find your grammar and organization above average, John, but your spelling could stand .some improvement.

  • A.
   John’s writing is only average. 
  • B.
   John’s organization is poor.
  • C.
   John misspells too many words.
  • D.
   John can’t stand to write
 • Câu 2:

  ‘Why didn’t you join your friends on the trip?’ she asked.

   

  • A.
   She wanted to know why I hadn’t joined my friends on the trip.
  • B.
   She asked me why I didn’t join her friends on the trip.
  • C.
   She suggested that I join my friends on the trip.
  • D.
   She asked me why didn’t I join my friends on the trip.
 • Câu 3:

  Although there was a lack of interest to begin with, the main reason why they postponed, the picnic was the rain.

   

  • A.
   The picnic was put off because off the rain.
  • B.
   They held the picnic in spite of the rain.
  • C.
   They were extremely interested in having the picnic.
  • D.
   The picnic was held, but few people showed up.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 12 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!