Lớp 11

Unit 12 lớp 11 Listening – Bài nghe The Asian Games

Bài học Unit 12 The Asian Games phần Listening giúp các em phát triển kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin trả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến điền kinh.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 11 Listening – Bài nghe The Asian Games

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

 1. What are the names of these sports? (Tên của những môn thể thao trên là gì?)
 2. Have you ever watched sports like these on television? (Bạn đã từng xem các môn thể thao như này trên TV chưa?)
 3. Which sport(s) do you like best? Why? (Bạn thích môn thể thao nào nhất? Tại sao?)

Guide to answer

1. The names of these sports are:

 • High jump
 • Swimming
 • Gymnastics
 • Long jump

2. 

 • No, I haven’t.
 • Yes, I often watch these sports on TV every night.

3.  I like swimming best because swimming is easy on the joints, making it suitable for every age and stage of life.

2. While You Listen Unit 12 Lớp 11

2.1. Unit 12 Listening Task 1

1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She set a new world record time of……

A. 200 seconds                         C. 1 minute 58 seconds

B. 1 minute 38 seconds            D. 1 minute 48 seconds

2.  Lily got an average of……………points in her gymnastics event.

A. 9.5                B. 5.9               C. 15             D. 5

3. Lee Bong-ju jumped ……………..and he won the gold medal in men’s long jump.

A. 8.5 m                    B. 8.9 m              C. 9.8 m                D. 18 m

4. The bar that Vichai had to jump over was at……………..

A. 3.2m               B. 2.3 m               C. 2.0 m               D. 2.5 m

5. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report?

A. swimming                    C. long and high jumps

B. gymnastics.                   D. weightlifting

Guide to answer

1 2 3 4 5
C A B B D

 

2.2. Unit 12 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

 1. What time was “The Asian Games Report” programme? (Chương trình “Tường thuật Thế vận hội Châu Á” vào lúc mấy giờ?)
 2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days? (Vận động viên người Nhật giành được bao nhiêu huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu tiên?)
 3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump? (Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa bao nhiêu lần?)
 4. What was the last sports event mentioned in the report? (Môn thi thể thao nào được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật?)
 5. How was Vichai after he finished his performance? (Vichai cảm thấy thế nào sau khi anh ta kết thúc bài biểu diễn?)

Guide to answer

 1. 10.15 p.m.
 2. 6 gold medals.
 3. 2 times.
 4. High jump.
 5. He was very disappointed.

3. After You Listen Unit 12 Lớp 11

Work in groups. Talk about a famous athlete you know. (Làm việc theo nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà em biết.)

Be ready to talk about:

–   His/ her life.

–   His/ her achievements (for example, how many medals has he/ she won?)

–   What you like about him/ her?

Guide to answer

Paragraph 1

Le Cong Vinh (born 10 December 1985) is a Vietnamese footballer who currently plays for Becamex Binh Duong. He is also an important part of the Vietnamese.

In 2008, after a well-documented transfer saga, Vinh he turned down The Cong at the last minute to accept a more lucrative offer from T & T Ha Noi; it was the highest transfer fee in national football at the time.

At the beginning of August 2009, T & T announced that Vinh would be joining Leixões Sport Club of Portugal in a three-month loan deal, starting 1 September 2009. The deal was facilitated by Henrique Calisto, who was once Leixões’ manager.

Paragraph 2

Golfing genius

Tiger Woods was born on 30th December 1975 in California, USA, of mixed heritage: he describes himself as quarter black, a quarter Thai, a quarter Chinese, an eighth white and an eighth American Indian. His father, Earl Woods, named him Tiger as his friend’s name who saved his life in the Vietnam war.

He was only nine months old when he started to play golf and play his first game at 1.5 years old. His father was first teacher.

At the age of eight, he won a tournament and five more before he was 16. On 08-4-2011, Tiger Woods made golf history. He became the first golfer to win all four major-the most important tournaments-within the same year.

He helps to make golf more popular with all ages and levels, and people agree that he is probably the greatest golfer of all time. Certainly, he is already one of the richest.

He now earns more than $50.000.000 a year. He has a $100 million deal with Nike and also American Express, Buick Rolexand Wheaties.

What advice would he give prospective parents of golf champions? “Do not force kids into sports. It has to be fun”.

The best advice he ever got/ from his dad is: “Always be yourself”.

4. Tapescript Listening Unit 12 Lớp 11

Good evening. It’s 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report”. It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women’s 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and the day before, so in the first three days they’ve won six gold medals.

…. Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

… And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he’s won a gold medal for men’s long jump. He jumped 8.9 metres.

.. Now we’re waiting for the last high jumper. Vichai coming from Thailand, the bar is at 2.30 metres and… it seems too high for him. Vichai has just jumped!

…Oh! He’s crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen, too. He’s getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Phần dịch bài nghe Unit 12 tiếng Anh lớp 11

Chào buối tối. Bây giờ là 10h15 thời gian của chuyên mục “Tường thuật Á vận hội”. Hôm nay đã là ngày thứ ba của kỳ đại hội. Sự kiện quan trọng hôm nay bơi 200m tự do dành cho nữ. Vận động viên người Nhật Bản, Yuko về đầu tiên và giành huy chương vàng. Cô ấy đã làm nên kỷ lục thế giới mới 1 phút 58 giây. Đoàn thể thao Nhật Bản đã giành được hai huy chương vàng ngày hôm qua và ngày kia, vì vậy trong ba ngày đầu tiên họ đã giành được 6 huy chương vàng.

Đây là môn thể dục dụng cụ. Lily, vận động viên người Trung Quốc, đã hoàn thành phần trình diễn của cô ấy. Cô đạt mức điểm trung bình là 9.5. Đó là số điểm tốt nhất trong ngày hôm nay. Lily đạt huy chương vàng. 

Và đây là Lee Bong-ju đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai anh ấy thi đấu nhảy xa ở Á Vận hội. Lần cuối cùng anh ấy nhảy được 8.5 mét. Hôm nay anh ấy giành được một huy chương vàng cho nam ở môn nhảy xa. Anh ấy đạt được 8.9 mét.

Bây giờ chúng ta đang chờ đợi lượt nhảy của vận động viên cuối cùng. Vichai đến từ Thái Lan, cao sào cao 2.3 mét và nó được đánh giá là quá cao so với anh. Vichai đã nhảy lên!

Oh! Anh ấy đã làm rớt sào! Anh ấy đang tiếp đất. Chiếc sào cũng rơi xuống. Anh ấy đang đứng dậy và đi ra xa. Nhưng trong anh có vẻ rất thất vọng.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 12 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 11 Listening.

 • Câu 1:
  Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase

  The 16th Asian Games will be held in Guangzhou, China from November 12, 2010 to November 27, 2010. Guangzhou is also the (1) ____ city in China to (2) ____ the games after Beijing in 1990. Forty-one events are scheduled to be (3) ____, making the most events to be competed in (4) _____ of the Asian Games.

  Four cities were bidding for this (5) _____ at the early days of March 2004. They were Amman, Guangzhou, Kuala Lumpur and Seoul. However, Seoul withdrew after (6) _____ the: short. span of time (7) ____ the 2002 (in Busan, South Korea) and the 2010 event. With the withdrawal of Amman, soon after Seoul, Kuala Lumpur also (8) ____ the bid after the country’s Sports Minister refused for the high (9) ____ of hosting the games. With Guangzhou left, the Olympic Council of Asia announced the city won the bid to host the Asian Games (10) _____ July 1, 2004.

  (1) _________

  • A.
   two
  • B.
   second
  • C.
   twice
  • D.
   couple
 • Câu 2:

  (2) _________

  • A.
   keep
  • B.
   serve
  • C.
   host
  • D.
   pick
 • Câu 3:

  (3) _________

  • A.
   competed
  • B.
   established
  • C.
   organized
  • D.
   shown

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 12 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!