Lớp 10

Unit 12 lớp 10 Writing – Bài viết Music

Bài học Writing Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em viết đoạn văn về tiểu sử một người dựa vào những gợi ý cho sẵn. Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng xây dựng câu dựa vào từ đã cho.

Work in pairs. Use the prompts below to make up complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician. (Làm việc theo cặp. Sử dụng các gợi ý dưới đây để dựng các câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 Writing – Bài viết Music

1. He/learn/play/music/when/very young.

2. Scott/learn/play/works/composers/Bach, Beethoven, and Mozart/ as well as/ compose/music.

3. He/quickly/become/famous.

4. His tunes/ be/ wonderful mixture/ classical European and African beats/which/ be/ known as Ragtime.

5. All in all/ he/ write/ 50 piano rags/,/ and be/called/King of Ragtime.

6. Scott Joplin/ die/1917.

Guide to answer

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime.

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the King of Ragtime.

6. Scott Joplin died in 1917.

2. Unit 12 Writing Task 2

Write about the life story of Van Cao, using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Guide to answer

Van Cao was born on November 15th, 1923 in Nam Dinh in a poor workers’ family. He started composing music when he was very young. He wrote his first song in 1939, and quickly became famous. In 1944 he wrote Tien Quan Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs and poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 12 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Writing Unit 12 tiếng Anh lớp 10, để củng cố và nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 10 Writing.

 • Câu 1:

  Choose the best option to make the correct sentence from the suggested word. 

  Bob Dylan/ musician/ who/ compose/ born/ American/ 1941/ Minnesota.

  • A.
   Bob Dylan, who is a composer and an American musician, was born in 1941 in Minnesota.
  • B.
   Bob Dylan is an American composer and musician who was born in Minnesota.
  • C.
   Bob Dylan an American composer and musician, who was born Minnesota in 1941.
  • D.
   Bob Dylan who is an American composer and musician was born in 1941 in Minnesota.
 • Câu 2:

  widely/ traveled/ United States/ the poor/ singing.

  • A.
   He traveled widely throughout the United States singing about.
  • B.
   He widely traveled around the United States to sing about the poor.
  • C.
   He traveled the United States widely singing about the poor.
  • D.
   He traveled widely all over the United States with the poor’s singing.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 12 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!