Lớp 10

Unit 11 lớp 10 Speaking – Hội thoại National Park

Bài học Speaking Unit 11 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em lên kế hoạch và nói về một chuyến dã ngoại. Bên cạnh đó bài học còn hướng dẫn các em thể hiện sự tiếc nuối hay ước muốn đáng lẽ ra nên làm gì đó mà chưa thực hiện được.

Last week Nga’s class went on an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out to be a disaster. Most of the things they did went wrong. Combine the things in column A with corresponding consequences in column B and read out the sentences. (Tuần trước lớp của Nga đã đi thăm quan Chùa Hương. Rủi thay, cuộc thăm quan đã biến thành thảm họa. Hầu như mọi thứ họ đã làm đều trở nên xấu. Kết hợp những việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và đọc các câu này.)

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 Speaking – Hội thoại National Park

A B

1. They went by coach.

2. They did not bring enough food and drinks.

3. Some had food poisoning.

4. They had no raincoats.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda. 

7. Some threw waste in the forest.

8. They stayed there only one day.

a. They got a fine.

b. They had no clothes or money with them.

c. They got lost.

d. They couldn’t visit all the pagoda.

e. They had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

f. Most of them got carsick.

g. They got wet and some got a cold.

h. They didn’t enjoy their visit.

 

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7 8
f e h g b c a d

 

1. They went to Huong Pagoda by coach and most of them got carsick (say xe).

2. They did not bring enough food and drinks and they had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

3. Some had food poisoning, so they didn’t enjoy their visit.

4. They had no raincoats, and they got wet and some got a cold.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived, therefore they had no clothes or money with them.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda, and they got lost.

7. Some threw waste in the forest and they got a fine.

8. They stayed there only one day. They couldn’t visit all the pagodas.

2. Unit 11 Speaking Task 2

Most of the students in Nga’s class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn’t done. (Phần lớn học sinh ở lớp của Nga không vui với cuộc tham quan ở Chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những gì họ ước họ đã hoặc không làm.)

Guide to answer

 • If some of us hadn’t had food poisoning, we could have enjoyed our visit.
 • If we had had raincoats, we couldn’t have got wet and have had a cold.
 • If some of us hadn’t left our luggage on the coach when we arrived, we could have had clothes and money with us.
 • If we had been careful when walking in Huong Pagoda, we couldn’t have got lost.
 • If we hadn’t thrown waste in the forest, we wouldn’t have got a fine.
 • If we had stayed there more than one day, we could have visited all the pagodas.

3. Unit 11 Speaking Task 3

You are Nga. Work with a partner. Tell her/him about your class’ excursion to Huong Pagoda and express your regrets about what you did or did not do during the excursion. (Em là Nga. Làm việc với bạn học. Hãy kể cho bạn ấy về cuộc tham quan của lớp em ở Chùa Hương và bày tỏ sự hối tiếc của em về những gì các em đã làm và không làm trong cuộc tham quan.)

Guide to answer

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately our excursion turned into a disaster. All of us weren’t happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn’t bring enough food and drinks, we had to spend lots of money eating in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn’t enjoy their visit.

In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn’t thrown waste in the forest, they hadn’t got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 11 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 10 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  It is the first of Viet Nam’s nine national parks _________ established.

  • A.
   to
  • B.
   be
  • C.
   was
  • D.
   to be
 • Câu 2:

  Cuc Phuong national park is one of the most famous national _________ in Vietnam.

  • A.
   parks
  • B.
   disasters
  • C.
   fines
  • D.
   caves
 • Câu 3:

  Can you name some countries having subtropical climate ___________ the world?

  • A.
   on
  • B.
   in
  • C.
   for
  • D.
   with

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 11 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!