Danh sách giáo viên tổ Tiếng Anh ẢNH Trình độ
BÙI THỊ THANH HÒA

1976

     Thạc sĩ
HUỲNH THỊ KIM VUI

1972

      Cử nhân
VÕ THỊ CẨM HÀ

1980

      Cử nhân
NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG

1982

      Cử nhân
NGUYỄN KHÁNH HIỆP

1990

     Cử nhân
LÊ THỊ Í

1992

     Cử nhân