Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Project – Kỹ năng nhóm

Bài học Unit 9 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề “English in the world” liên quan tới đến chủ đề du lịch tiếng Anh trên thế giới

Read the chart and fill the blanks with the words from the box (Đọc và điền các từ vào trong khung)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Project – Kỹ năng nhóm

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. sweets          
2. soccer                
3. nappy           
4. pavement
5. highway      
6. underground      
7. rubbish          
8. flashlight

Bài dịch:

1. đồ ngọt
2. bóng đá
3. tã lót
4. vỉa hè
5. đường cao tốc
6. đường ngầm
7. rác
8. đèn pin

2. Unit 9 Lớp 9 Project  Task 2

Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them. ( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

3. Unit 9 Lớp 9 Project  Task 3

Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best. ( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

 

4. Bài tập trắc nghiệm Unit 9 English in the world -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 English in the world Project chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới Tiếng Anh trên thế giới Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 mới project.

 • Câu 1:

  English is the ____important in the world today

  • A.
   most
  • B.
   mostly
  • C.
   the most
  • D.
   much
 • Câu 2:

  Indeed English is a very_____ language

  • A.
   use
  • B.
   useful
  • C.
   useless
  • D.
   useable

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Project Unit 9 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!