Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Communication – Giao tiếp

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “English in the world” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung tiếng Anh trên thế giới.

1. Unit 9 Lớp 9 Communication Task 1

Make notes about yourself. (Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Communication – Giao tiếp

ENGLISH LEARNER PROFILE
1. How long have you been learning English?
2. What do you remember about your first English classes?
3. What exams have you taken in English’?
4. Why are you interested in learning English now?
5. Which English-speaking countries would you like to visit?
6. What do you think is your level of English now?
7. How can you improve your English outside class?
8. For what purposes would you like to use English in the future?
9. What do you like about the English language?
10. What don’t you like about the English language?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?
2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?
3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?
4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?
5. Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?
6. Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?
7. Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?
8. Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?
9. Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?
10. Bạn không thích gì về tiếng Anh?

2. Unit 9 Lớp 9 Communication Task 2

Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common? (Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?)

3. Unit 9 Lớp 9 Communication Task 3

Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common. (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

One thing we have in common is that we both want to study English at an overseas university. I’m interested in going to Australia and Mi is interested in the US. (Một thứ mà chúng tôi có điểm chung đó là cả hai chúng tôi đều muốn học tiếng Anh ở một trường đại học nước ngoài. Tôi quan tâm tới Úc và Mi quan tâm tới Mỹ.)

4. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 9 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 English in the world Communication chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về Tiếng Anh trên thế giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 mới Communication.

 • Câu 1:

  Did Mai study ____in Canada

  • A.
   abroad
  • B.
   in other one
  • C.
   well
  • D.
   far
 • Câu 2:

  What do you do to improve your____skill

  • A.
   writting
  • B.
   writen
  • C.
   write
  • D.
   wrote

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Communication Unit 9 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!