Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Skills 2 – Kỹ năng 2

Để giúp các em tìm hiểu về một trận bão ở Nghệ An, mời các em tham khảo bài học Unit 9 “Natural Disasters” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Skills 2.

Listen to the news report and correct the following statements. (Nghe báo cáo tin tức và sửa những câu sau.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Skills 2 – Kỹ năng 2

Click to listen


Guide to answer

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. 

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

Tạm dịch:

1. Một cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Nghệ An tối qua.

2. Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.

3. Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.

4. Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.

5. Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Tạm dịch:

Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nặng nề khi một trận bão đổ bộ vào tối qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối và hoành hành suốt đêm. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác mất nhà cửa. Những trận gió lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, bao gồm cả nhà cửa và cơ sở kinh doanh, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị xã ven biển ở Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu vào thời điểm các nhân viên cứu trợ khẩn cấp đến khu vực. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và đã giải thoát nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập hoặc hư hại. Các công nhân hiện đang thu dọn những mảnh vỡ do cơn bão nghiêm trọng để lại. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người mất nhà cửa đã được đưa đến các khu vực an toàn và người ta sẽ xây dựng nơi ở tạm thời cho họ. Cục thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ cho Nghệ An và các tỉnh lân cận do mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 8 Skills 2

Listen again and complete the data chart. (Nghe lần nữa và hoàn thành bảng thông tin.)

Click to listen


Guide to answer

(1) winds             

(2) homeless      

(3) damage

(4)  flood                       

(5) debris

(6) accommodation

Tạm dịch

1.3. Task 3 Unit 9 lớp 8 Skills 2

Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Em hay ai đó trong gia đình từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vào bảng bên dưới. Thay vào đó, em có viết một thảm họa thiên nhiên mà em từng đọc.)

Guide to answer

1.4. Task 4 Unit 9 lớp 8 Skills 2

a. Use your notes in Task 3 to write a news report. (Sử dụng chú ý trong bài 3, viết một tin tức)

A severe flood in Thanh Hoa Province

A severe flood seriously affected a large area in Thanh Hoa province in early 2012. Flood with heavy rains for many days. The flood had serious consequences. All homes, trees and animals were flooded. It causes damage to property and people and many people were injured. To help the victims, rescue workers freed people trapped in the flood and brought them to safe places. It was expected that the situation would improve soon.

Tạm dịch:

Một trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Thanh Hóa

Một trận lũ lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện rộng ở tỉnh Thanh Hóa vào đầu năm 2012. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày. Trận lụt đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Tất cả nhà cửa, cây cối và động vật đều bị ngập lụt. Nó gây ra thiệt hại về tài sản và người và nhiều người bị thương. Để giúp đỡ người bị nạn, các nhân viên cứu hộ đã giải phóng những người bị mắc kẹt trong lũ và đưa họ đến nơi an toàn. Người ta hy vọng rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện.

b. Swap news reports with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to class. (Trao đổi thông tin với một bạn học và xem lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.)

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 9 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 9 Natural Disasters​ – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow.

  • A.
   I couldn’t see more a few feet in front of me because of the snow.
  • B.
   I couldn’t see more a few feet in front of me because the snow.
  • C.
   I couldn’t see more than a few feet in front of me because the snow.
  • D.
   I couldn’t see more than a few feet in front of me because of the snow
 • Câu 2:

  A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

  • A.
   A lot of people were injured in the earthquake.
  • B.
   A lot of people were injured on the earthquake.
  • C.
   A lot of people were injured at the earthquake.
  • D.
   A lot of people were injured for the earthquake.
 • Câu 3:

  If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

  • A.
   If there is a fire in your house, to call 114.
  • B.
   If there is a fire in your house, calling 114.
  • C.
   If there be a fire in your house, call 114.
  • D.
   If there is a fire in your house, call 114.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học này, các em cần rèn luyện kĩ năng nghe tin tức một trận bão và luyện tập viết về một loại thiên tai mà em đã chứng kiến hoặc đã đọc; đồng thời ghi nhớ các từ vựng có trong bài học sau đây:

 • weather bureau: Cục thời tiết
 • extensive (adj): lớn, rộng rãi
 • particularly (adv): đặc biệt
 • coastal town: thị trấn ven biển
 • weaken (v): suy yếu
 • debris(n):  những mảnh vỡ
 • property (n): tài sản
 • limited (adj): hạn chế 

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!