Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 10 Project – Kỹ năng nhóm

Để giúp các em tìm hiểu về các nhân tố gây cản trở trong giao tiếp, mời các em tham khảo bài học Unit 10 “Communication” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Project.

“Action. Take one. Action. Take two!” (Hành động. Thực hiện điều số 1. Hành động. Thực hiện điều số 2!”)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 10 Project – Kỹ năng nhóm

In groups, prepare two versions of a short sketch involving a communication breakdown to perform in class.

– Perform version 1 where the communication breakdown takes place.

– Then ask the audience to explain what went wrong and how it could be avoided.

– Next, perform version 2, this time where no communication breakdown takes place.

You can ask your teacher for help with sketch ideas.

Tạm dịch:

Trong các nhóm, chuẩn bị hai phiên bản của một kịch bản ngắn liên quan đến sự phá vỡ giao tiếp để trình diễn trong lớp học.

– Thực hiện phiên bản 1 nơi mà sự phá vỡ giao tiếp diễn ra.

– Sau đó hỏi thính giả giải thích điều gì đã sai và điều đó có thể được tránh như thế nào.

– Tiếp theo, thực hiện phiên bản 2, lần này là nơi mà không có sự phá vỡ giao tiếp diễn ra

Bạn có thể nhờ giáo viên giúp đỡ với ý tưởng phác họa.

Guide to answer

Version 1: Cultural differences 

Jerry and Diana are from the USA and they are now on holiday in France. They eat out in a restaurant and they find the food and the wine excellent. At the end of the meal the chef asks how they have enjoyed the evening and Jerry holds up his thumb and index finger to make a circle. Seeing that, the chef’s face suddenly falls and he leaves immediately without word. Jerry and Diana are left wondering what they have done wrong. After that, she uses an app on her phone to find the answer and realizes that her signal means “not good” in France, so she feel so sorry.

Tạm dịch:

Phiên bản 1: Khác biệt văn hóa

Jerry và Diana đến từ Hoa Kỳ và hiện họ đang đi nghỉ lễ ở Pháp. Họ ăn ở một nhà hàng và họ thấy thức ăn và rượu vang rất tuyệt vời. Vào cuối bữa ăn, đầu bếp hỏi họ đã thưởng thức buổi tối như thế nào và Jerry giơ ngón tay cái và ngón trỏ của mình để tạo thành một vòng tròn. Thấy vậy, khuôn mặt của đầu bếp đột nhiên xuống sắc và anh ta bỏ đi ngay lập tức mà không nói lời nào. Jerry và Diana đang tự hỏi họ đã làm sai điều gì. Sau đó, cô ấy dùng một ứng dụng trên điện thoại để tìm câu trả lời và nhận ra rằng dấu hiệu của cô ấy của nghĩa “không tốt” ở Pháp. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi. 

Version 2: Cultural differences

An from Viet Nam came to Japan to study for 3 years. On the first days in Japan, she behaved like she was in Viet Nam: stay up late, wake up late and not always being punctual. However, she realized she couldn’t catch up with classmates at her university. She tried to change and adapt to the life style there.

Tạm dịch:

Phiên bản 2: Khác biệt văn hóa

An đến từ Việt Nam sang Nhật để học trong 3 năm. Những ngày đầu ở đó cô ấy cư xử như khi cô ấy ở Việt Nam: ngủ muộn, dậy muộn, và không phải lúc nào cũng đúng giờ. Tuy nhiên, cô ấy đã nhận ra không thể bắt kịp với các bạn trên trường. Cô ấy đã quyết tâm thay đổi và thích nghi với lối sống ở đó.

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 10 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 10 Communication​ – Project chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 mới Project.

 • Câu 1:
  Fill in each numbered blank with a correct word to complete the following passage.

  The Internet is the world’s largest computer network with over 100 million users worldwide and this number (1) …………. doubling from year to year. The Internet is like an international highway of information.  Now,  you  can  sit  at  your  computer,  choose  a  route  and  (2) …………… at  your destination – that is, the information you need. Today, from your computer, you (3) …………. access a library in one country, talk to an expert on a certain topic in a second country and send your (4) …………. information to someone doing research in a third. So, we don’t know what will be (5) ………….. in the not-too-distant future.

  The Internet was born (6) …………. scientists attempted to connect the American Defence Network to other satellite networks in (7) ………… to exchange information. Soon, scientific and educational institutions as well as research departments became interested (8) …………. linking up, and, before long, the Internet had expanded into an international information and communication network.

  The Internet now (9) ………….. all the countries in the world. You can be connected to the Internet directly through your own computer or you can hook up to (10) …………. access system which allows you to use some of the Internet’s services.

  (1) ……………….

  • A.
   are
  • B.
   is
  • C.
   was
  • D.
   were
 • Câu 2:

  (2) ………………..

  • A.
   arrives
  • B.
   arrive
  • C.
   arriving
  • D.
   to arrive
 • Câu 3:

  (3) …………….

  • A.
   can
  • B.
   don’t
  • C.
   not to
  • D.
   could

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần thảo luận cùng với nhóm, chuẩn bị hai phiên bản về sự phá vỡ giao tiếp và sau đó trình bày trước lớp. Các em có thể nhờ giáo viên giúp đõ để có phần trình bày tốt nhất và hãy nhớ tương tác với khán giả trong khi trình diễn.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!