Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Writing – Bài viết

Để giúp các em luyện viết CV, mời các em tham khảo bài học Unit 8 “The World Of Work” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing.

How to write a CV (Làm thế nào để viết 1 CV)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Writing – Bài viết

Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner. (Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

Tạm dịch

Tình nguyện viên ở sở thú

Sở thú thành phố đang tìm một tình nguyện viên vào cuối tuần. Nhiệm vụ bao gồm trả lời những câu hỏi cơ bản từ du khách, hỗ trợ chương trình giáo dục, và giúp đỡ cho các con thú ăn. Lợi ích bao gồm….

Nhân viên phục vụ quán cà phê

Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học đang cần tìm một nhân viên pha chế cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì quan trọng hơn là kinh nghiêm. Miễn phí cà phê và bữa ăn.

Nhân viên bán quần áo

Một cửa hàng quần áo thời trang đang tìm nhân viên bán thời gian. Cửa hàng nằm ở một vị trí thuận lợi và giờ giấc làm việc rất linh hoại. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có niềm đam mê với thời tràn. Mức lương là…

Guide to answer

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family’s two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience. (Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên vườn thú tại vườn thú thành phố. Tôi yêu động vật và tôi đã đọc rất nhiều về chúng, vì vậy tôi nghĩ mình có thể giúp ích rất nhiều. Ở nhà, tôi thường chăm sóc hai chú chó của gia đình. Cho chúng ăn và cho chúng đi dạo hàng ngày là nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm liên quan.)

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Writing

Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV. (Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Người viết nên đặt ở đâu? Nối các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)a

Guide to answer

CURRICULUM VITAE

1-B. Personal details:  

Name: Nguyen Thanh Long

Address:  1559To Hieu, Ha Dong, Ha Noi

Mobile phone: 09172800000 Home phone: (04) 36668888 Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Personal summary and career objectives:

I am a self-motivated individual who can work hard, communicates well, and has good interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position in the business field to obtain real-world experience and learn new skills.

2-C. Education and qualifications                              

2012-  2015: Quang Trung Upper Secondary School, awarded the National Certificate of Secondary Education

2008-2012: Nguyen Hue Lower Secondary School

2003-2008: Tran QuocToan Primary School

Work experience

2013- 2014: Shop assistant (part-time), Ha Trang Clothing Company

3-E. Responsibilities                              

• Greeting and assisting customers

• Keeping the store tidy and clean, and making sure all clothing items are on display

• Attaching price tags to new clothing

• Giving advice and guidance on clothing selection

4-D. Achievements

• Received the ‘Shop Assistant of the Month’ award

• Received the third prize in the English speaking contest in the final school year

5-A. Skills

• Proficient in computer applications like MS Word, Excel, and PowerPoint

Interests

• Working out at the gym

References

• Available upon request

Tạm dịch:

1. Thông tin cá nhân

Tên: Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: 1559 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại di động: 09172800000

Điện thoại nhà riêng: (04) 36668888

Email: thanhlongnguyen@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp:

Tôi là một người năng động, có khả năng làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, có kỹ năng giao tiếp tốt. Gần đây tôi đã hoàn thành bậc trung học phổ thông và nhận bằng THPT Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí về lĩnh vực kinh doanh để có được kinh nghiệm thực tế và học những kỹ năng mới.

2. Học vấn và bằng cấp:

2012-2015: Trường Trung học phổ thông Quảng Trung được cấp chứng chỉ quốc gia về giáo dục trung học

2008-2012: Trường THCS Nguyễn Huệ

2003-2008: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Kinh nghiệm làm việc

2013-2014: Trợ lý bán hàng (bán thời gian), Công ty Quần áo Hà Trang

3. Nhiệm vụ

• Chào đón và hỗ trợ khách hàng

• Giữ cửa hàng gọn gàng và sạch sẽ, và đảm bảo tất cả các mặt hàng quần áo được trưng bày

• Gắn thẻ giá vào quần áo mới

• Tư vấn và hướng dẫn về lựa chọn quần áo

4. Thành tích

• Nhận giải thưởng “Trợ lý Bán Hàng của Tháng”

• Được giải ba trong cuộc thi nói tiếng Anh trong năm học cuối

5. Kỹ năng

• Thông thạo các ứng dụng máy tính như MS Word, Excel và PowerPoint

Sở thích

• Tập thể dục tại phòng tập

Tham chiếu

• Cung cấp theo yêu cầu

1.3. Task 3 Unit 8 lớp 12 Writing

Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.) 

Guide to answer

Sample CV to apply for the post of a barista.

CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Ho Van Tu

Address 13 Hoan Kiem Street, Hoang Mai District, Ha Noi

Mobile: 01234500000

Home phone: (04) 38886666

Email: Hovantu@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a responsible individual who can work hard, communicates well, and has excellent interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position as a barista so that obtain real-world experience and learn new skills.

Education and qualifications

2012-2015: Thang Long Upper Secondary School

2008-2012: Tan Mai Lower Secondary School

2003-2008: Tan Mai Primary School

Work experience

Summer, 2014: Waiter at a student canteen

Responsibilities

Greeting customers and arranging seats for them

Taking orders from customers and serving them snacks and drinks

Skills

Good communication and interpersonal skills

Interests

Reading books about making drinks

Learning foreign languages

References

Available upon request

Tạm dịch:

CV Mẫu để ứng tuyển việc pha cà phê.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Thông tin cá nhân

Tên: Hồ Văn Tú

Địa chỉ: 13 Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234500000

Điện thoại nhà riêng: (04) 38886666

Email: Hovantu@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ, quan hệ tốt với mọi người, và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Gần đây tôi đã hoàn thành học tại trung học phổ thông và nhận được Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc gia. Tôi đang tìm kiếm một vị trí khởi đầu như thợ pha cà phê để có được kinh nghiệm trong thế giới thực và học những kỹ năng mới.

Giáo dục

2012-2015: Trường THCS Thăng Long

2008-2012: Trường trung học cấp thấp Tân Mai

2003-2008: Trường Tiểu học Tân Mai

Kinh nghiệm làm việc

Mùa hè năm 2014: Phục vụ tại căng tin của sinh viên

Nhiệm vụ

Chào đón khách hàng và sắp xếp chỗ ngồi cho họ

Lấy đơn đặt hàng từ khách hàng và phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt

Sở thích

Đọc sách về cách làm đồ uống

Học ngoại ngữ

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 8 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập kĩ năng viết và nắm được cách viết một CV xin việc với cấu trúc hợp lí, gọn gàng, đẹp mắt để có thể thuyết phục nhà tuyển dụng.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 8 The World Of Work – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 mới Writing.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  An only child often creates an_______ friend to play with.

  • A.
   imagine
  • B.
   imaginary
  • C.
   imaginable
  • D.
   imaginative
 • Câu 2:

  He was a very outgoing_______ and makes friends very easily.

  • A.
   person
  • B.
   personal
  • C.
   personage
  • D.
   personality
 • Câu 3:

  Their company has just won the _______ dealership for Rolls-Royce.

  • A.
   dealership
  • B.
   complaint
  • C.
   fuss
  • D.
   interest

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing – Unit 8 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!