Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Speaking – Hội thoại

Để giúp các em đưa ra ý kiến về những rủi ro của A.I, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Artificial Intelligent” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Speaking.

Talking about the risks of artificial intelligence  (Nói về những rủi ro của trí thông minh nhân tạo)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Speaking – Hội thoại

Work in pairs. Discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau)

Tạm dịch

Bạn biết tên người này không? Ông ấy nổi tiếng về điều gì?

Guide to answer

Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes. (Giáo sư Stephen Hawking. Ông là một nhà học thuyết vật lý nổi tiếng của Anh, được biết đến với những phát hiện của ông trong lĩnh vực vũ trụ, thuyết tương đối và trọng lực lượng tử, đặc biệt là các lỗ đen.)

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 12 Speaking 

Read and complete the following news item with the words in the box (Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong hộp)

Guide to answer

Stephen Hawking warns A.I could end mankind

Professor Stephen Hawking told the BBC that (1) efforts to create thinking machines pose a (2) threat to humans and the development of full artificial intelligence could end human existence. His warning came in response to a question about the (3) technology that he uses to communicate. The device which he uses is a basic (4) form of A.I. He thinks the primitive forms of artificial intelligence developed so far have already proved very useful. However, he fears the (5) consequences of creating something that can match or surpass humans could lead to their (6) destruction because humans would not be able to compete with A.I. due to their slow biological (7) evolution.Stephen Hawking warns A.I. could end mankind

Tạm dịch:

Stephen Hawking cảnh báo A.I. có thể xóa sổ nhân loại 

Giáo sư Stephen Hawking nói với BBC rằng những nỗ lực tạo ra các máy móc tư duy tạo ra mối đe dọa cho con người và sự phát triển trí tuệ nhân tạo hoàn thiện có thể kết thúc sự sinh tồn của con người. Lời cảnh báo của ông trả lời một câu hỏi về công nghệ mà ông sử dụng để giao tiếp. Thiết bị mà ông sử dụng là một hình thức cơ bản của A.I. Ông cho rằng các hình thức sơ khai của trí tuệ nhân tạo đã được phát triển cho đến nay đã chứng tỏ là rất hữu ích. Tuy nhiên, ông lo ngại hậu quả của việc tạo ra một cái gì đó có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn đến sự hủy diệt họ bởi vì con người sẽ không thể cạnh tranh với A.I. do sự tiến hóa sinh học chậm của họ.

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Speaking 

Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it (Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và luyện tập nó)

Guide to answer

Nam: Did you read Professor Stephen Hawking’s interview about artificial intelligence?

Mai: No, I didn’t. (1) Who interviewed him?

Nam: The BBC.

Mai: What did he talk about?

Nam: He talked about (2) the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence.

Mai: Why is it risky to develop artificial intelligence?

Nam: Because (3) it can lead to the destruction of humanity.

Mai: I still don’t understand that.

Nam: Professor Hawking thought that humans couldn’t compete with A.I. because of (4) their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people.

Tạm dịch:

Nam: Bạn đã đọc bài phỏng vấn của giáo sư Stephen Hawking về trí thông minh nhân tạo?

Mai: Không, tớ chưa đọc. Ai đã phỏng vấn ông ấy vậy?

Nam: BBC.

Mai: Ông ấy nói gì vậy?

Nam: Ông đã nói về mối đe dọa tạo ra máy móc tư duy và phát triển trí tuệ nhân tạo đầy đủ.

Mai: Tại sao lại có nguy cơ khi phát triển trí thông minh?

Nam: Bởi vì nó có thể dẫn đến sự tàn phá nhân loại.

Mai: Tớ vẫn không hiểu điều đó.

Nam: Giáo sư Hawking nghĩ rằng con người không thể cạnh tranh với A.I. vì sự tiến hóa sinh học chậm của họ. Tạo ra những chiếc máy thông minh có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn tới sự tàn phá của con người.

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 12 Speaking 

Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any. (Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)

Guide to answer

– Hackers take control of A.I. devices and misuse them causing mass destruction and danger to the world. (Tin tặc nắm quyền kiểm soát A.I. và lạm dụng chúng gây ra sự hủy diệt hàng loạt và nguy hiểm cho thế giới.)

– A.I. devices crash causing fatal accidents n industries and hospital medicine. (A.I. thiết bị va chạm gây ra tai nạn chết người n ngành công nghiệp và y tế bệnh viện.)

 

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, rèn luyện kĩ năng nói và biết cách tạo đoạn hội thoại về mối nguy hại của trí tuệ nhân tạo.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Artificial Intelligent – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1:
  Mark the letter A.B.C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

   A: Hello, is that Liz speaking?

  B: ____ 

  • A.
   Yes, who’s that? I can hardly hear you.
  • B.
   Hello, how are you?
  • C.
   Hi, there. I’m Juliet.
  • D.
   You can leave a message, please. 
 • Câu 2:

   A: Hello, could I speak to Chris, please?

  B: ____

  • A.
   Sorry, he’s not in.
  • B.
   Yes, you could. 
  • C.
   Sure, go ahead. 
  • D.
   Certainly I am.
 • Câu 3:

   A: Shall I ring you later? 

  B: ____  

  • A.
   No, you won’t.
  • B.
   Yes, but I may be out. 
  • C.
   Sorry, I’m busy now. 
  • D.
   I couldn’t agree more.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking – Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!