Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Project – Kỹ năng nhóm

Để giúp các em hoạt động theo nhóm và làm các nghiên cứu về chủ đề trí tuệ nhân tạo, mời các em tham khảo bài học Unit 7 “Artificial Intelligent” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Project.

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc theo nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Project – Kỹ năng nhóm

– a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc. (một loại robot đang được sử dụng trong các lĩnh vực như giải trí, y tế và công nghiệp: chức năng của nó, chi phí của nó, nơi nó được sử dụng, độ phổ biến của nó, vv)

– a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (actor and actresses), setting, and ratings (một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng về trí thông minh nhân tạo: tiêu đề, cốt truyện, nhân vật, diễn viên (nam diễn viên và nữ diễn viên), bối cảnh, và xếp hạng)

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation. (Sau đó trình bày các kết quả nghiên cứu của mình trước lớp. Bao gồm một số video clip và hình ảnh có phụ đề có liên quan trong bài trình bày của bạn.)

Guide to answer

We have done a lot of searching on the Internet and we found a very famous A.I. robot which is named Sophia. Sophia is a humanoid robot which was developed on February 14, 2016 by the Hong-Kong-based company Hanson Robotics. The robot, modelled after actress Audrey Hepburn, is known for her human-like appearance and behavior, compared to previous robotic variants. According to the manufacturer, David Hanson, Sophia has artificial intelligence, visual data processing and facial recognition. She also imitates human gestures and more than 50 facial expressions and is able to answer certain questions and to make simple conversations on predefined topics. Sophia also has citizenship in Saudi Arabia. Hanson designed Sophia to be a suitable companion for the elderly at nursing homes, or to help crowds at large events or parks. He has said that he hopes that the robot can ultimately interact with other humans sufficiently to gain social skills. The cost of producing the robot Sophia has not been released but it is a very popular topic of speculation on mass media.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều trên mạng Internet và thấy một rô bốt sử dụng trí tuệ nhân tạo rất nổi tiếng, đó là Sophia. Sophia là rô bốt có hình hài giống con người được phát triển vào 14 tháng 2 năm 2016 do công ty Rô bốt Hanson có trụ sở tại Hong Kong chế tạo. Rô bốt này được làm theo hình mẫu nữ diễn viên Audrey Hepburn, nổi tiếng với ngoại hình và cử chỉ giống con người so với các đời rô bốt trước đó. Theo nhà sản xuất, David Hanson, Sophia có trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu bằng hình ảnh và nhận diện giọng nói. Cô ấy cũng có những cử chỉ giống con người và hơn 50 biểu cảm trên khuôn mặt và có thể trả lời những câu hỏi nhất định và tạo những cuộc hội thoại đơn giản về chủ đề được xác định trước. Sophia được cấp quyền công dân ở Saudi Arabia. Hanson thiết kế Sophia để trở thành một người bạn đồng hành phù hợp với người già tại các nhà dưỡng lão hoặc trợ giúp đám đông tại các sự kiện hoặc công viên lớn. Ông ấy nói rằng ông hy vọng rô bốt này sẽ có thể tương tác với con người một cách đầy đủ để có được những kĩ năng xã hội. Chi phí sản xuất rô bốt Sophia vẫn chưa được công bố nhưng nó là một chủ đề phổ biến được dự đoán trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em học sinh trong nhóm cần chọn một loại robot đang được sử dụng hoặc một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng và tìm thông tin về nó; sau đó hỗ trợ nhau hoàn thành dự án với các hình ảnh và video thật sinh động.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Artificial Intelligent – Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 mới Project.

 • Câu 1:
  Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

  MODERN SCIENCE

  It seems entirely (1) ____ to us that there are teams of scientists in universities and (2) ____ institutions around the world, attempting to (3) ____ the way the world works. However, it hasn’t always been that (4) ____. Although the scientific method is now four or five hundred years old, the ancient Greeks, for example, believed that they could work out the (5) ____ of natural events just by the power of thought. During the 17th century, more and more people began to realize that they could (6) ____ their scientific ideas by designing a relevant (7) ____ and seeing what happened. A lot of (8) ____ was made in this way by individual scientists. These men and women often worked alone, carrying out (9) ____ into many different areas of science, and they often received very little (10) ____ for their hard work. At the start of the 20th century, though, it became clear that science was becoming more complicated and more expensive. This individual scientist disappeared, to be replaced by highly qualified teams of experts. Modern science was born. 

  (1) ……………….

  • A.
   natural
  • B.
   physical
  • C.
   unreal
  • D.
   typical 
 • Câu 2:

  (2) …………….

  • A.
    another
  • B.
   every
  • C.
   other
  • D.
   whole 
 • Câu 3:

  (3) ……………..

  • A.
   construct
  • B.
   create
  • C.
   discover 
  • D.
   invent 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project – Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!