Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Writing – Bài viết

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em cách viết một lá thư gửi tới trường trong chủ đề giáo dục bậc cao.

Read Mai’s email to her friend asking for information about higher education in the UK. Fill the gaps, using the phrases in the box. (Đọc email của Mai gửi cho bạn xin thông tin về giáo dục đại học ở Vương quốc Anh. Điền vào ô trống, dùng các cụm cho sẵn trong hộp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Writing – Bài viết

I am elegible to      I want to consult you about     I should send     I am writing to ask you for     i have to take      i am worred most

Dear Kevin,

(1)_______ some information and advice on higher education in your country.

I am going to finish secondary school this summer and I have been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2)            .

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3)__________ is my

academic qualifications and transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school

graduation and given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? Do (4)_____________ any university

entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide

accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5)_________________ apply for

accommodation and when (6)________ my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it

monthly or weekly paid?

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Mai

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I am writing to ask for

2. I want to consult you about

3. I am worried most

4. I have to take

5. I am eligible to

6. I should send

Bài dịch: 

Kevin thân mến,

Tôi viết thư yêu cầu một số thông tin và lời khuyên về giáo dục đại học ở nước bạn.

Tôi sắp hoàn thành chương trình trung học mùa hè này và tôi đã nghĩ đến việc theo đuổi nền giáo dục cao học tại Anh. Đây là những điểm mà tôi muốn hỏi ý kiến bạn.

Thứ nhất, yêu cầu nhập học đại học cho sinh viên quốc tế ở Anh là gì? Điều mà tôi phải lo lắng nhất là trình độ học vấn và bảng điểm của tôi. Với tư cách là học sinh ra trường, tôi sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học và nhận bảng điểm cho tất cả các môn học. Liệu đó có đủ không? Tôi phải làm gì khi đi thi tuyển sinh đại học?

Ngoài ra, những loại nhà ở nào dành cho sinh viên quốc tế? Một số cơ sở cung cấp chỗ ở trong ký túc xá hoặc nhà ở trong trường đại học nhưng làm thế nào tôi có thể tìm hiểu xem tôi có đủ điều kiện để đăng ký chỗ ở và khi nào để tôi nên gửi đơn của tôi? Tiền thuê cho từng loại nhà ở là gì? Có thanh toán hàng tháng hoặc hàng tuần không?

Gửi lời chúc tới bạn và gia đình. Mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Mai

2. Unit 7 Lớp 11 Writing Task 2

Read the email in 1 again and complété the following outline. (Đọc lại email ở bài tập 1, sau đó hoàn thiện dàn bài viết dưới đây.)

Salutation (1) ____
Opening sentence (2)____

Body

First question
Second question

(3)_____

(4)_____

Friendly ending (5)____
Complimentary close (6)_____

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Dear Kevin,

2. I am writing to ask for some information and advice on higher education in yo country.

3. What are the university entry requirements for international students in the UK?

4. What types of accommodation are available for international students?

5. I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

6. Regards

Tạm dịch:

Lời chào

Kevin thân mến

Câu mở đầu

Tôi đang viết thư hỏi về thông tin và xin lời khuyên về giáo dục đại học ở nước bạn

Thân

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi thứ hai

+ Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế nhập học ở Anh là gì?

+ Có những loại nhà ở nào dành cho sinh viên quốc tế?

Kết thúc thân thiện

Chúc sức khỏe đến bạn và gia đình. Mong sớm nhận được hồi âm từ bạn

Phần kết

Trân trọng

3. Unit 7 Lớp 11 Writing Task 3

Choose two of the following points about studying abroad. Write an email of 160 – 180 words to a friend from another country asking for information and advice. Use the outline in 2. (Chọn hai trong số các chủ đề dưới đây về du học. Viết email dài 160-180 từ cho bạn nước ngoài hỏi thông tin và xin lời khuyên về du học. Sử dụng dàn bài ờ bài tập 2.) 

1. Work experience for career-based courses

2. Tuition fees at colleges and universities

3. Travelling in your host city and country

4. Experiencing culture shock when studying abroad

5. Working part-time

6. Opening a bank account

7. Surviving the cold and wet weather

8. Visas and other documents

Bài 1:

Dear Tom, 

I am preparing for going to America to study medicine. I don’t think I will have many problems with culture shock, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have to tace the unfamiliar around me and may feel confused sometimes. 

I am thinking of you now and writing to ask you about ways how to deal with culture shock. Tell me please in detail what I should do to understand a different culture, how I can get balance in my new life, and what I should learn to adapt to it. I have spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports… but what I have read is so general. 

One more thing, Susan, what is the best way to get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shock when I am used to living in their lifestyle, I think. 

Finally, I wish vou and your family the best. I look forward to hearing from you soon. Regards, 

Jacky

Bài 2: 

Dear Ngan, 

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have to submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important to plan time to wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted to go and leaving may be very close together. Second, do 1 have to present my financial documents; for example proof of funds, to prove that I am able to pay for my education? And last, do I need to obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring and what I should leave at home? 

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon. 

Regards, 

Rose

Bài dịch: 

1.

Tom thân mến,

Tôi đang chuẩn bị sang Mỹ để học về dược. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều vấn đề với cú sốc văn hoá, nhưng tôi nên biết rõ về nó trước khi đến. Khi tôi ở Mỹ; tất nhiên, tôi sẽ phải làm quen với những điều không quen thuộc xung quanh tôi và có thể đôi khi cảm thấy bối rối.

Lúc này tôi đang nghĩ đến bạn và viết thư để hỏi bạn về cách làm thế nào để đối phó với cú sốc văn hóa. Hãy nói cho tôi biết chi tiết những gì tôi nên làm để hiểu một nền văn hoá khác, làm sao tôi có thể có được sự cân bằng trong cuộc sống mới của tôi, và tôi nên học những gì để thích nghi với nó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian đọc qua các diễn đàn du lịch, sách hướng dẫn, báo cáo tin tức … nhưng những gì tôi đã đọc là quá chung chung.

Một điều nữa, Susan, cách tốt nhất để tham gia cộng đồng địa phương là gì? Các hoạt động văn hoá thường xảy ra ở đó là gì? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn cảm thấy cú sốc văn hoá khi tôi quen với cuộc sống của họ.

Cuối cùng, tôi muốn chúc bạn và gia đình khỏe mạnh. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn. Trân trọng,

Jacky

2.

Ngan thân mến,

Lần trước tôi đã nói với bạn rằng tôi đã suy nghĩ về việc tiếp tục học cao học ở Anh. Tôi đã ứng tuyển vào một trường đại học ở London trước đây. Bây giờ tôi có một số câu hỏi cho bạn.

Thứ nhất, thủ tục xin visa du học là gì? Tất nhiên. Tôi phải nộp đơn nhưng phải nộp những giấy tờ gì? Tôi phải xin visa du học trong bao lâu? Điều quan trọng là lập kế hoạch thời gian để chờ visa vì thời gian giữa việc nhận visa và thời gian đi có thể rất gần nhau. Thứ hai, Tôi phải làm gì để chứng minh tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, để chứng minh rằng tôi có thể trả tiền cho việc học của tôi? Và cuối cùng, tôi có cần phải có Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế không? Phải chăng tôi đã phòng ngừa bệnh nhất định trước khi tôi đi? Chúng là gì? Cuối cùng, bạn có thể làm cho tôi một danh sách : những gì tôi nên mang theo và những gì tôi nên để lại ở nhà?

Tôi chúc bạn và gia đình của bạn sức khỏe. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Rose

6. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Further Education – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về giáo dục bậc cao. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 mới Writing.

 • Câu 1:
  Find the word which has a different sound in the part underlined

  Find the word which has a different sound in the part underlined: entrance, diploma, exchange, apply

  • A.
   entrance
  • B.
   diploma
  • C.
   exchange
  • D.
   apply
 • Câu 2:

  Find the word which has a different sound in the part underlined: pursue, curtain, furniture, further​

  • A.
   pursue
  • B.
   curtain
  • C.
   furniture
  • D.
   further

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Writing Unit 7 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!