Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Speaking – Hội thoại

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách trình bày về nguyên nhân dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. 

Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help t reduce global warming. (Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Speaking – Hội thoại

Reusing and recycling glass, plastic, paper and other products                                                 

Reducing use of paper products

Travelling by air around the world to study global warming

Cutting down on energy use: use LED light bulbs and unplug unused electronic devices

Using green methods of transport: ride a bicycle or just walk

Planting trees or plants wherever they can grow

Living in forests surrounded by a diverse population of species

Tạm dịch:

1. Sử dụng lại và tái chế thuỷ tinh, chất dẻo, giấy và các sản phẩm khác.

2. Giảm bớt việc tiêu dùng các sản phẩm làm bằng giấy.

3. Du lịch vòng quanh thế giới bằng đường không để nghiên cứu hiện tượng nóng lên  toàn cầu.

4. Cắt giảm tiêu dùng năng lượng: dùng bóng đèn LED và rút phích cấm của các thiết bị điện tử sau khi sử dụng.

5. Sử dụng các phương tiện giao thông xanh (thân thiện với môi trường): đạp xe hoặc đi bộ.

6. Trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể.

7. Sống trong các khu rừng có quần thể loài đa dạng. 

2. Unit 6 Lớp 11 Speaking Task 2

The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce glob warming. Match them with the activities. (Bảng dưới đây giải thích lý do tại sao các hoạt động ở mục 1 có thể giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ghép lý do với các hoạt động đó.)

1. Reusing and recycling glass, plastic, paper and other products

2. Reducing use of paper products

3. Travelling by air around the world to study global warming

4. Cutting down on energy use: use LED light bulbs and unplug unused electronic devices

5. Using green methods of transport: ride a bicycle or just walk

6. Planting trees or plants wherever they can grow

7. Living in forests surrounded by a diverse population of species

  Reason Activities
a This helps to reduce the amount of emissions from the burning of petrol in vehicles.  
b This helps to save trees and forests since these products are made from wood.  
c

These are more efficient, longer lasting and use much less electricity. Even when turned off, electronic devices still use energy.

 
d They absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime.  
e This helps to reduce waste and pollution, and conserve natural resources.  

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. e, 2. b, 4. c, 5. a, 6. d

Bài dịch:

1. Sử dụng phương tiện giao thông xanh: đi xe đạp hoặc đi bộ – Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận  hành tàu xe.

2. Giảm sự dụng các sản phẩm giấy – Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.

3. Cắt giảm sử dụng năng lượng: sử dụng bóng đèn LED và rút phích cắ các thiết bị điện tử không sử dụng – Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.

4. Trồng cây bất cứ nơi nào có thể phát triển – Chúng hấp thụ khí CO2 và nhá khí O2. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí Co2 trong toàn bộ vòng đời.

5. Tái sử dụng và tái chế thủy tinh, nhựa, giấy và các sản phẩm khác – Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

3. Unit 6 Lớp 11 Speaking Task 3

Lan, Mai and Minh arc talking about the activities presented in 1. Work in grou of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it. (Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

planting trees      reusing and recycling        electronic devices      carbon dioxide energy use

Lan: Minh, which of these activities do you think are the most effective in reducing global warming?

Minh: In my opinion, the most effective activity is cutting down on (1 )_____ . If you use LED light bulbs or turn off your (2)______ when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Lan: Uh-huh. And these things are very easy to do. What about you, Mai?

Mai: I think (3)______ is the most effective way to help to reduce global warming.

Minh: I’m not so sure about that. What makes you think so?

Mai: It’s because trees absorb (4)______ and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Do you agree with me, Lan?

Lan: Well, I don’t think these can reduce global warming significantly. I believe that (5)_________________________________________________________________ are more effective, because they can reduce waste and pollution, and conserve natural resources.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. energy use

2. electronic devices

3. planting trees

4. carbon dioxide

5. reusing and recycling

Bài dịch:

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt động này bạn cho là hiệu quả nhất để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện tử khi không dùng đến chúng, bạn có thể tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: Ừ. mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho rằng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí CO2 và nhả khí O2. Mỗi cây có thể hấp thụ khoảng một tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin rằng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

4. Unit 6 Lớp 11 Speaking Task 4

What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 & 2 to a have similar conversation. (Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bớt sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 & 2 để xây đựng một đoạn hội thoại tương tự)

– In my opinion, we should turn off all electronic devices such as televisions, stereo equipment, computers, battery chargers when they are not in use. It seems that we have to spend more money on them when off than when on, so unplug them instead.

– As far as I am concerned, forests are just the lungs of the Earth. Trees clean the air, provide oxygen, cool streets and cities, conserve energy and save water… Trees are cut down every day, so we should think of ways to save trees: using recycled paper, reducing the use of wood products, plant more trees…

Bài dịch:

– Theo tôi, chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị điện tử như tivi, thiết bị âm thanh nổi, máy tính, bộ sạc pin khi không sử dụng. Dường như chúng ta phải dành nhiều tiền hơn bật chúng hơn tắt, vì vậy hãy rút phích cắm thay thế.

– Theo tôi quan tâm, rừng là phổi của Trái đất. Cây làm sạch không khí, cung cấp oxy, đường phố mát mẻ và thành phố, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước … Cây cối bị chặt hàng ngày, vì vậy chúng ta nên nghĩ đến cách bảo vệ cây cối: sử dụng giấy tái chế, giảm việc sử dụng sản phẩm gỗ, nhiều cây hơn …

5. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 6 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Global Warming – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về việc nóng lên toàn cầu. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 11 mới Speaking.

 • Câu 1:

  Sea level rise is usually regarded as Viet Nam’s main__________ : a one-meter rise would submerge 40 percent of the country and make millions homeless.

  • A.
   disaster
  • B.
   hope
  • C.
   destruction
  • D.
   concern
 • Câu 2:

  All of the disasters resulted from________ will continue to have a devastating effect on socio-economic development.

  • A.
    floods
  • B.
   climate change
  • C.
   ecological balance
  • D.
   carbon footprint

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 6 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!