Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “New ways to learn” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản những phương pháp học mới .

1. Unit 8 Lớp 10 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Getting Started – Khởi động

Learning with personal electronic devices.

Hung: I’m preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops and tablets are useful for learning?

Phong: Definitely. They’re the modern devices that have changed the way we learn.

Hung: Oh, yeah? I think people use smartphones mostly for communication.

Phong: Sure, but smartphones can also be used to take photos or record students’ work, which can be later shared with the class.

Hung: That’s true. How about laptops?

Phong: Oh, they’re excellent learning tools, too. You can store information, take notes, write essays and do calculations.

Lam: You can also access the Internet, download programmes, and information that can help you understand the material and widen your knowledge.

Phong: Right. My laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English.

Hung: I see. How about tablets?

Phong: Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer and…

Lam: … it can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write.

Phong: Yes. I agree. A tablet with WiFi has Internet access and is a great tool for looking up information.

Hung: Amazing! No wonder that so many people are using these devices.

Tạm dịch:

Hùng: Mình đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về thiết bị điện tử cá nhân Bạn có nghĩ rằng điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng hữu ích cho việc học không?

Phong: Chính xác. Chúng là những thiết bị hiện đại mà đã thay đổi cách chúng ta học.

Hùng: Ồ, tuyệt? Mình nghĩ người ta sử dụng điện thoại thông minh hầu như để trò chuyện.

Phong: Đúng vậy, nhưng điện thoại thông minh cũng có thể được sử dụng để chụp hình hay ghi âm bài học của học sinh, mà sau đó có thể đem chia sẻ cho lớp.

Hùng: Thật vậy. Còn máy tính xách tay thì sao?

Phong: Ô, chúng cũng là một công cụ học tập xuất sắc. Bạn có thể lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.

Lâm: Bạn có thể truy cập Internet, tải những chương trình và thông tin mà có thê giúp bạn hiểu bài và mở rộng kiến thức của bạn.

Phong: Đúng vậy. Máy tính xách tay của mình, là món quà từ ba mẹ mình, rất hữu ích. Mình sử dụng nó để làm bài và dự án bài học và để học tiếng Anh.

Hùng: Mình hiểu rồi. Còn về máy tính bảng?

Phong: À, một tablet hay một máy tính bảng là một loại máy tính di động và…

Lâm: Nó có thể được dùng để ghi chú với bút số trên màn hình cảm ứng. Một máy tính bảng cũng hoàn hảo cho người mà công việc của họ là viết và vẽ.

Phong: Đúng vậy. Một máy tính bảng với Wifi truy cập Internet và là một công cụ hay để tra cứu thông tin.

Hùng: Thật tuyệt! Không còn nghi ngờ gì khi nhiều người đang sử dụng những thiết bị này.

2. Unit 8 Lớp 10 Getting started Task 2

Read the conversation again and check if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). (Đọc bài đàm thoại lần nữa và kiếm tra thử những câu sau đúng (T), sai (F) hoặc không được cho (NG).)

  True False Not given
 Smartphones, laptops and tablets are the modern devices that have changed the way we think.      
According to Phong, students use smartphones to record their phone calls, which they later share with the class      
Phong says that people also use desktops the way they use laptops      
 Programmes and materials downloaded from the Internet can help people widen their knowledge      
According to Lam, a tablet is a kind of mobile computer that can be used to take notes with a normal pen on a touch screen      
Phong thinks a tablet with WiFi is a great tool for looking up information      

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F            2. F             3. NG         4. T            5. F             6. T

Tạm dịch:

1. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại mà đã thay đổi cách chúng ta nghĩ. 

2. Theo Phong, học sinh sử dụng điện thoại thông minh để ghi âm cuộc điện thoại của chúng, mà chúng chia sẻ với lớp sau đó.

3. Phong nói rằng người ta cũng sử dụng máy tính để bàn như cách mà họ dùng máy tính xách tay.

4. Những chương trình và bài học được tải từ Internet có thể giúp người ta mở rộng kiến thức.

5. Theo Lâm, máy tính bảng là một loại máy tính di động mà có thể được dùng để ghi chú với một cây bút thông thường trên màn hình cảm ứng.

6. Phong nghĩ rằng một máy tính bảng với Wifi là một công cụ hay để tra cứu thông tin. 

3. Unit 8 Lớp 10 Getting started Task 3

Find the adjectives which describe the devices used as learning tools and write them down. Discuss each word’s meaning with your partner. (Tìm những tính từ mà miêu tả những thiết bị như công cụ học tập và viết chúng ra. Thảo luận ý nghĩa mỗi từ với bạn em.)

 • personal: your own
 • electronic: having many small parts that control and direct a small electric current
 • modern: of or relating to the present time or recent times
 • excellent: exceptionally good
 • useful: being of practical use
 • mobile: able to be moved easily
 • digital: showing information by using figures
 • perfect: being complete and without weaknesses
 • great: superior in quality or degree

Bài dịch:

 • cá nhân: của riêng bạn
 • điện tử: có nhiều bộ phận nhỏ điều khiển và điều khiển dòng điện nhỏ
 • hiện đại: hoặc liên quan đến thời điểm hiện tại hoặc thời gian gần đây
 • xuất sắc: đặc biệt tốt
 • hữu ích: sử dụng thực tế
 • di động: có thể di chuyển dễ dàng
 • kỹ thuật số: hiển thị thông tin bằng cách sử dụng số liệu
 • hoàn hảo: hoàn thiện và không có điểm yếu
 • tuyệt vời: vượt trội về chất lượng hoặc mức độ

4. Unit 8 Lớp 10 Getting started Task 4

Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They are talking about smartphones, laptops and tablet computers.

2. They have changed the way we learn.

3. They use them to take photos or record their work, which can be shared later with class.

4. Because they can be used to store information, take notes, write essays and or calculations.

5. He does his assignments, projects and studies English.

Bài dịch:

1.  Người nói đang nói về những thiết bị diện tử cá nhân nào?

► Họ đang nói về điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng.

2. Những thiết bị này đã thay đổi gì?

► Chúng đã thay đổi cách chúng ta học.

3. Những học sinh sử dụng điện thoại thông minh để làm gì khác ngoài việc gọi?

► Họ sử dụng chúng để chụp hình hay ghi âm bài của mình, mà sau đó có thể đen chia sẻ cho lớp.

4. Tại sao máy tính xách tay là công cụ học tập xuất sắc?

► Bởi uì chúng có thể được dùng để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.

5. Phong làm gì trên máy tính xách tay của cậu ấy?

► Anh ấy làm bài tập, dự án và học tiếng Anh. 

5. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 8 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 New ways to learn – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Find the word which has a different sound in the part underlined

  Find the word which has a different sound in the part underlined: mobile, modern, electronic, concentrate

  • A.
   mobile
  • B.
   modern
  • C.
   electronic
  • D.
   concentrate
 • Câu 2:

  Find the word which has a different sound in the part underlined: distract, tablet, backpack, concentrate

  • A.
   distract
  • B.
   tablet
  • C.
   backpack
  • D.
   concentrate

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Getting Started Unit 8 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!