Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Speaking – Hội thoại

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách thức nói về đa dạng văn hóa. 

1. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 1

Do the quiz. Then read the information in and check your answers. (Giải câu đố. Sau đó đọc thông tin trong mục 2 và kiểm tra câu trả lời của em.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Speaking – Hội thoại

1. The sandwich was invented in …

A. Russia

B. The UK

2. People believe that black cats will bring bad luck in …

A. Russia

B. The UK

3. In … it is believed that the bride should wear ‘something borrowed, something blue, something old and something new;; for good luck.

A. Russia

B. The UK

4. People in … believe that ‘money goes to money’.

A. Russia

B. The UK

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b. The UK

2. a. Russia

3. b. The UK

4. a. Russia

Bài dịch:

1. Bánh sandwich được phát minh ở Anh.

2. Ớ Nga người ta tin rằng mèo đen sẽ mang lại điều không may.

3. Ớ Anh, người ta tin rằng cô dâu nên mặc cái gì “được mượn, cái gì màu xanh, cái gì cũ và cái gì mới” để có được may mắn.

4. Người ở Nga tin rằng tiền sẽ trở về nơi nó được tạo ra.

2. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in groups. Each group reads about one country, either the UK or Russia, noting down the most interesting things about that country. Share the information with other members of your group. (Làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm đọc về một quốc gia, hoặc Anh hoặc Nga, ghi chú những điều thú vị nhất về quốc gia đó. Chia sẻ thông tin với những thành viên khác của nhóm em.)

Traditions and customs in…

The UK 

Britain is a tea-drinking nation. British people drink more than 160 million cups of tea every day. The traditional national food of England is fish and chips. The sandwich was invented in England in 1762.

The British usually pay a lot of attention to good table manners, and are expected to use knives, forks and spoons properly. The fork is held in the left hand and the knife in the right hand.

 • Sports play an important part in British life, and many of the world’s sports originate in the UK. Football is the most popular sport.
 • People believe that it is lucky to meet a black cat, touch wood or find a clover plant with four leaves. For good luck, the bride should wear ‘something borrowed, something blue, something old and something new’.
 • It is believed that it is unlucky to walk under a ladder, break a mirror, see one magpie, or open an umbrella indoors.

Russia

 • A very popular drink in Russia is tea, ideally served from a samovar. Traditional dishes include dumplings with meat fillings, and red soup made with beetroot. Russians use standard European table manners.
 • Among the most popular sports in Russia are football, ice hockey, volleyball, figure skating and chess.
 • People believe that broken mirrors, whistling indoors and black cats will bring bad luck. They will wait for someone else to pass the black cat and take the bad luck with them.
 • Russians believe “that money goes to money” so they leave coins scattered around their homes in bags, cupboards and drawers.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A: I think the most interesting thing about UK is that football originate in UK.
B: Do you? I think that sandwich was invented in England in 1762 is more interesting.
C: I agree with A. I find the origin of football is the most interesting.

Bài dịch:

Truyền thống và phong tục ở…

Anh

 • Anh Quốc là quốc gia uông trà. Người Anh uống hơn 160 triệu tách trà mỗi ngày, thức ăn truyền thông là cá và khoai tây. Bánh san wich được phát minh ở Anh vào năm 1762.
 • Người Anh thường chú ý nhiều đến cách bày bàn ăn đẹp và thường sử dụng dao, nĩa và muỗng. Nĩa để bên trái và dao để bên phải.
 •  Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sông người Anh và nhiều môn thể thao trên thế giới xuất phát từ Anh. Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất.
 •  Người ta tin rằng thật may mắn khi gặp một con mèo đen, chạm vào gỗ hoặc tìm được cỏ may mắn với 4 lá. Để có được vận may, cô dâu nên mặc thứ gì “được mượn, màu xanh, cũ và thứ gì đó mới.”
 • Người ta tin rằng thật không may khi đi dưới một cái thang, làm bể gương, thấy một con chim ác là hoặc mở một cây dù trong nhà.

Nga

Một thức uống rất phổ biến ở Nga là trà, được rót từ ấm đun trà xamovar. Món ăn truyền thống bao gồm bánh bao (bánh Pelmeni hay bánh hạnh phúc) với nhân thịt và súp đỏ với củ cải đường. Người Nga bài trí bàn ăn theo tieu chuẩn châu Âu.

 • Những môn thể thao phổ biến nhất ở Nga là bóng đá, hockey trên băng, bóng chuyền, trượt băng nghệ thuật và cờ.
 •  Người ta tin rằng làm bể gương, huýt sáo trong nhà và mèo đen sẽ mang lại điều không may. Họ sẽ chờ ai đó khác đổ đi qua mèo đen và xua đi vận xui.
 • Người Nga tin rằng tiền trở về nơi nó sinh ra vì vậy họ để lại những đồng xu rải rác quanh nhà trong những cái túi, tủ chén và ngăn kéo.

A: Tôi nghĩ điều thú vị nhất về nước Anh là bóng đá dược ra đời ở Anh.
B: Phải không? Mình nghĩ rằng sandwich dược phát minh ở Anh vào năm 1762 thỉ thú vị hơn.
C: Mình đồng ỷ với A. Mình thấy rằng nguồn gốc của bóng đá là thú vị nhất.

3. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 3

Work with a partner from a different group. Share with each other what you have learnt about traditions and customs of either the UK or Russia. (Làm việc với một người bạn từ một nhóm khác. Chia sẻ với nhau những gì bạn học được từ những truyền thống và phong tục của Anh hoặc Nga.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Student A: I read about UK. What I find interesting about British is that football and sandwich originated in UK. In addition, the most strangest thing is they believe that meeting a black cat is luck.
Student B: Sound interesting. I read about Russia. I like about their tradition and customs. They drink a lot of tea. And they believe that black cat is the bad luck.

Bài dịch:

Học sinh A: Mình đọc về nước Anh. Điều mình thấy thủ vị về nước Anh là bóng đá và sandwich phát sinh từ Anh. Ngoài ra, điều lạ lùng nhất là họ tin rằng việc gặp mèo đen là điều may mắn.

Học sinh B: Nghe thú vị đấy. Mình đọc về nước Nga. Mình thích truyền thống và phong tục của họ. Họ uống nhiều trà. Và. họ tin rằng mèo den là điều xui xẻo không may.

4. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 4

Work in groups. Each group makes a list of popular foods and drinks, popular sports, and festivals in Viet Nam. Rank them in the order of popularity and present them to the whole class. (Làm theo nhóm. Mỗi nhóm làm một danh sách về những thức ăn và thức uống phổ biến, môn thể thao phổ biến và lễ hội phổ biến ở Việt Nam. Đánh giá chúng theo thứ tự phổ biến và trình bày chúng cho cả lớp.)

Example:

Student A: / read about the UK. What I find interesting about the British is that…

In addition, they … The most interesting/ strangest… thing about them is that….

Student B: Sounds interesting. I read about Russia. What I like about their traditions and customs is….

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A: I think the most popular food in Vietnam is pho. It tastes better than any other food.

B: Oh really? For me. Cha gio (spring roll) is the best.

C: I don’t really think so. Chung cake is more popular than cha gio.

Bài dịch:

A: Mình nghĩ món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam là phở. Nó ngon hơn những món ăn khác.

B: Thật à? Theo mình, chả giò là món ngon nhất.

C: Mình không nghĩ thế. Bánh chưng phổ biến hơn chả giò.

5. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 7 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Cultural diversity – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 mới Speaking.

 • Câu 1:

  If we are involved in a culture that is unlike our own, we may experience culture shock and become disoriented

  • A.
   confusing
  • B.
   tired
  • C.
   cheerful
  • D.
   happy
 • Câu 2:

  Learning about other cultures also helps us understand different aspects in the world, and helps remove negative stereotypes

  • A.
   wrong idea
  • B.
   good maner
  • C.
   job
  • D.
   audio tapes

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 7 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!