Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Writing – Bài viết

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Writing giúp cách viết về sự phát minh. 

Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner. (Thiết bị âm thanh nào bạn sở hữu và muốn sở hữu? Thảo luận với một người bạn.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Writing – Bài viết

Bài dịch và câu trả lời

Headphones (B.E.) = earphones (A.E) (tai nghe)

2. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 2

The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps. (Bài viết dưới đây là về tai nghe nút lỗ và 3 lợi ích của chúng. Bên dưới là những chi tiết làm rõ cho từng ích lợi. Xếp các chi tiết vào các chỗ trống phù hợp.) 

a. With about 100,000 VND, you can get a pair. Of course, you have to pay more for those of higher quality.

b. Only you can hear the sounds from the media player or mobile phone. Nobody is disturbed.

c. Earbuds are not bulky. You can put them in your bag or even your pocket.

Most young people have a pair of earbuds with them when they go out. When connected to a portable media player or a mobile phone, earbuds help you listen to music or audio lessons. What are their benefits?

First, a pair of earbuds is small and light, so it is portable.

1._____

Second, earbuds are not costly. They are not as expensive as a set of speakers.

2._____

Finally, you can use earbuds to listen to music or your listening lessons anywhere, even in public places.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. c

2. a

3. b

Bài dịch:

Hầu hết những người trẻ tuổi có một tai nghe với họ khi họ đi ra ngoài. Khi kết nối với đầu phát media di động hoặc điện thoại di động, tai nghe giúp bạn nghe các bài học âm nhạc hoặc âm thanh. Lợi ích của chúng là gì?

Đầu tiên, một cặp tai nghe nhỏ và nhẹ, vì vậy nó là xách tay.

1. Tai nghe không cồng kềnh. Bạn có thể cho chúng vào túi xách hoặc thậm chí là túi của bạn.

Thứ hai, tai nghe không tốn kém. Chúng không đắt bằng một bộ loa.

2. Với khoảng 100.000 đồng, bạn có thể nhận được một bộ. Tất nhiên, bạn phải trả nhiều hơn cho những người có chất lượng cao hơn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng tai nghe để nghe nhạc hoặc các bài học nghe của bạn ở bất kỳ đâu, ngay cả ở những nơi công cộng.

3. Chỉ bạn mới có thể nghe thấy âm thanh từ trình phát media hoặc điện thoại di động. Không ai bị quấy rầy.

3. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 3

Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2. (Hoàn thành dàn ý dưới đây cho đoạn văn ở bài 2.)

1. Topic: The benefits of earbuds

2. Thesis sentence: ____

3. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable ► put in a bag or pocket

4. 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

a. Topic: The benefits of earbuds

b. Thesis sentence (Topic sentence): What are its benefits?

c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable ► put in a bag or pocket

Supporting idea 2 and further explanation: not costly ► about 100,000 VND

Supporting idea 3 and further explanation: used anywhere ►will not disturb anybody

Bài dịch:

a. Chủ đề: Lợi ích của tai nghe

b. Câu chính (câu chủ đề): lợi ích của nó là gì?

c. Hỗ trợ ý tưởng 1 và giải thích thêm: nhỏ, nhẹ, di động ► bỏ vào túi hoặc túi

Hỗ trợ ý tưởng 2 và giải thích thêm: không tốn kém► khoảng 100.000 đồng

Hỗ trợ ý tưởng 3 và giải thích thêm: được sử dụng ở mọi nơi►sẽ không làm phiền bất kỳ ai

4. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 4

Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits. (Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)

Benefits of a smartphone

a. for communication: make phone calls, send& receive messages

b. for entertainment: listen to music, playgames

c. for information: surf the Web, use maps to look for places

Benefits of a digital camera

a. portable: light, small, not bulky

b. convenient: quick to view and delete photos; easy to store and transfer photos to a computer

c. economical: no money spent onBlm

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Nowadays, most people have a smartphone (even two) with them. We can use it to listen to music, surf the Web, play games… What are their benefits? First, anyway it is a phone, so it is used to communication. You can use it to make phone rails, send & receive messages as a normal phone. Second, it also has functions as a game machine or a media player. It means that you can play games or listen to music on it. Finally, you can use it to surf the Web and use maps to look for places. It’s really useful when you need information right now or when you are lost.

Bài dịch:

‘Ngày nay, hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh (thậm chí là 2 cái) bên mình. Chúng ta có thể sử dụng nó để nghe nhạc, lướt Web, chơi game… Các lợi ích của chúng là gì? Đầu tiên, dù gì đi nữa thì nó cũng là một chiếc điện thoại nên nó được dùng để giao tiếp. Bạn có thể sử dụng nó dể gọi điện, gửi và nhận tin nhắn như một chiếc điện thoại thông thường. Thứ hai, nó cũng mang các chức năng của một máy chơi game hoặc một máy nghe nhạc. Điều này có nghĩa là bạn có thể chơi game hoặc nghe nhạc trên đó. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng nó để lướt Web và sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm. Điều này thật sự hữu ích khi bạn cần thông tin ngay lúc đó hoặc khi bạn bị lạc đường. 

4. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 5 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Inventions– Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 mới Writing.

 • Câu 1:

  Consumers can benefit from Google Glass in museum and city tours by getting audio descriptions and key facts about things they see. Moreover, consumers can also make videos or take pictures, hands-free and without having to miss out on the actual experience.

  Construction workers, engineers and architects can also benefit from Google Glass’s augmented reality. Instead of studying pictures or blueprints they can just use Google Glass to see what the finished building would look like.

  Consumers can also tour places without actually visiting them. This can be really helpful when someone wants to buy a house. They can see it by using Google Glass without having to actually visit it.

  Google Glass can also be used in extreme sports like abseiling, biking and skydiving. Google held a demonstration to show Google Glass’s viability in such sports. Consumers can take photos and record videos while skydiving, or any other extreme sport, and instantly share them with their friends and family.

  Google Glass can also help consumers translate languages: they just need the text they want in the specified area and Google Glass will translate it immediately.

  One of the most useful feature of Google Glass is its navigation feature, consumers just have to say “OK, Glass”, and then ask for directions, the directions will then be displayed in front of their faces making it easy for them to follow.

  Google Glass also benefits consumers with disabilities. Google Glass can be used to assist people who are deaf, blind or people with difficulties related to sensory awareness.

  People who are blind can use Google Glass to help them navigate through touch and voice. It will also tell them about their appointments, weather. Glass will read them their messages and will also them to send messages.
  Note: abseiling (n) = the sport of going down a very steep slope by holding on to a rope which is fastened to the top of the slope

  Google Glass is useful for museum and city tours because_______ .

  • A.
   it takes visitors into the virtual world and they don’t have actual experience
  • B.
   it offers visual and audio information to visitors and it is useful for recording
  • C.
   consumers can make videos or take pictures before the visit
  • D.
   you don’t need to hold it with both hands during the tours
 • Câu 2:

  Google Glass can help users______ .

  • A.
   see the finished building or tour a place without visiting it
  • B.
   plan the finished building and see what it would look like
  • C.
   buy a house online without visiting it
  • D.
   extend the reality by studying pictures or blueprints

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Writing Unit 5 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!