Lớp 10

Test Yourself D Unit 9 – 11 lớp 10

Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 9 đến bài 11 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

 • Listening to the passage and answer the questions. (Nghe đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Why do people go to a national park? (Tại sao con người lại tới công viên quốc gia?)

Bạn đang xem: Test Yourself D Unit 9 – 11 lớp 10

2. When did Yellowstone become a national park? (Yellowstone trở thành công viên quốc gia vào năm nào?)

3. Is Yellowstone the smallest national park in the world? (Có phải Yellowstone là công viên quốc gia nhỏ nhất trên thế giới?)

4. How many geysers does Yellowstone have? (Yellowstone có bao nhiêu mạch nước phun?)

5. What mustn’t visitors do in Yellowstone? (Du khách không được làm gì ở Yellowstone?)

Guide to answer

1. Because they want to enjoy nature.

2. It became a national park in 1872.

3. No, it’s the world’s largest park.

4. It has 70 geysers.

5. Visitors mustn’t pick flowers and feed or hunt animals.

 • Tapescript Listening Test Yourself D Unit 9 – 11

A national park is a large piece of land. In the park, animals are free to come and go. Trees and plants grow everywhere. People go to a national park to enjoy nature. Many people stay in campgrounds in national parks. They sleep in tents and cook their food over campfires. They also walk on trails or paths in the park.

Yellowstone is the world’s oldest nationl park. It became a national park in 1872. It is also the world’s largest park.

Yellowstone is famous for its geysers. These holes in the ground shoot hot water into the air. There are about seventy gersers in the park. The most famous is Old Faithful. About every hour Old Faithful shoots hot water hundreds of feet into the air.

Two-and-a-half million people visit this beautiful park each year. Visitors are not allowed to pick the flowers. They must not feed or hunt the animals, either.

2. Reading Trang 121-122

 • Read the following passage, and then do the exercises that follow. (Đọc đoạn văn sau, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

1. Find the words or phrases which mean the following. (Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa như sau.)

a. rubbish and useless things: _____

b. scenery: _____

c. main road that connects towns or cities: ____

d. good for your health: ______

Guide to answer

a. junk and litter

b. landscape

c. highway

d. healthy

2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

a. If people didn’t practise conservation, they would lose all the resources necessary for life.

b. People practise conservation so that they can enjoy living.

c. People can practise conservation by looking for an interesting place to live in.

d. Without parks and playgrounds, conservation can’t be practised.

e. Ideal surroundings mean clean and landscapes.

f. Conservation helps animals and plants exist and develop.

Guide to answer

a. T

b. T

c. F

d. F

e. T

f. T

 • Bài dịch Reading Test Yourself D Unit 9 -11 

Bảo tồn thiên nhiên là việc bảo vệ và quản lý môi trường một cách khôn ngoan. Con người thực hiện bảo tồn thiên nhiên để môi trường có thể duy trì nhu cầu của họ cũng như của tất cả các sinh vật khác. Nếu con người không thực hiện bảo tồn thiên nhiên, mọi nguồn tài nguyên cần thiết cho sự sống như không khí, động vật, năng lượng, khoáng sản, thực vật, đất và nước đều sẽ bị tổn hại, lãng phí hoặc hủy diệt.

Bảo tồn thiên nhiên còn là việc quan tâm đến chất lượng môi trường, để con người có thể hưởng thụ cuộc sống. Điều này có nghĩa là chúng ta giữ cho môi trường lành mạnh và an toàn và là một nơi đáng để sống. Một môi trường lành mạnh bao gồm đường phố sạch sẽ với không gian thoáng đãng trong công viên hay sân chơi ở thành phố. Môi trường lý tưởng là cảnh quan không có rác thải. Môi trường cũng bao gồm cả những khu bảo tồn hoang dã nơi động thực vật được bảo vệ khỏi sự tàn phá của con người.

3. Grammar Trang 122

Put the verbs in brackets in the correct form. (Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

a. Everything is ready for your lesson. The board (1. clean) _____ and the lights (2. turn on) ______. All the students (3. wait) ______ for you.

b. If Mary (1. know) ______ new anything about car mechanics, I’m sure she (2. help) _______ us fix the car, but I think she (3.know) ______ even less than we do.

c. I (1. decide) ___ (2.stay) _____ at home last night. I (3. go out) ____ would if I (4. not be) _____ so tired.

Guide to answer

a. 1. has been cleaned    2. have been turned on     3. are waiting

b. 1. knew                      2. would help                  3. knows

c. 1. decided                  2. to stay                         3. would have gone out      4. hadn’t been

4. Writing Trang 123

Complete the invitation letter below, using the words and phrases given as cues. (Hoàn thành lá thư mời dưới đây, dùng từ hay cụm từ đã cho như là gợi ý.)

Guide to answer

Dear Alex,

a) You will be delighted to know father is giving a party to celebrate the New Year.

b) He has invited some of our relatives and his friends to make the party a success.

c) I too have invited a number of my friends in the neighbourhood.

d) Mother has asked me to tell you to come home for the New Year celebration.

e) I’m sure you will be here in time to share the fun with us on that day.

Love,

Helen

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself D Lớp 10

Vậy là các em đã được ôn tập bài học từ unit 9 đến unit 11 qua phần thực hành Test Yourself D chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành Trắc nghiệm Test Yourself D Unit 9 – 11 Lớp 10.

 • Câu 1:

  Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  New laws have been passed to ………. wildlife in this area.

  • A.
   establish
  • B.
   conserve
  • C.
   produce
  • D.
   endanger
 • Câu 2:

  They were seeking a solution to the ……… of the rain forests.

  • A.
   destroy
  • B.
   destroying
  • C.
   destroyer
  • D.
   destruction
 • Câu 3:

  Nearly 1,000 of the world’s bird species are threatened with ………………….

  • A.
   appearance
  • B.
   protection
  • C.
   extinction
  • D.
   destruction

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Test Yourself D Unit 11 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!