Lớp 9

Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

 • Từ kim loại có thể chuyển đổi thành các hợp chất vô cơ như sau:

a. Kim loại → Muối.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

b. Kim loại → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).

c. Kim loại → Oxit bazơ → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).

d. Kim loại → Oxit bazơ → Muối(1) → Bazơ → Muối(2) →  Muối(3)

 • Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:

a. Fe → FeCl2

b. Na → NaOH  → NaCl → NaNO3

c. Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaSO4

d. Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2

 • Hướng dẫn:

​a. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b. Na + H2O → NaOH + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

c. 2Ca + O2  2CaO

CaO + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + Ca(NO3)2

Ca(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + CaSO4

d. Cu + O2 CuO

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + Cu(NO3)2

1.2. Sự chuyển đổi các loại hợp chất vô cơ thành kim loại

 • Từ các hợp chất vô cơ có thể chuyển đổi thành kim loại như sau:

a. Muối → Kim loại

b. Muối → Bazơ →  Oxit bazơ → Kim loại

c. Bazơ → Muối → Kim loại

d. Oxit bazơ → Kim loại

 • Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:

a. CuSO4 → Cu

b. FeCl3 → Fe(OH)­3 → Fe2O3 → Fe

c. Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu

d. CuO → Cu   

 • Hướng dẫn:

a. CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu

b. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)­3  Fe2O3 + 3H2O

Fe2O+ 3CO  2Fe + 3CO2

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + FeFeSO4 + Cu

d. CuO + H2  Cu + H2O

1.3. Tổng kết

Sơ đồ tư duy ôn tập học kì 1 hóa 9

Hình 1: Sơ đồ tư duy ôn tập học kì 1 hóa 9

2. Luyện tập Bài 24 Hóa học 9

Sau bài học cần nắm: hệ thống hoá rút ra những kiến thức cơ bản của các loại hợp chất vô cơ Oxit, axit, muối và kim loại điển hình là Sắt và Nhôm.

2.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 24 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

 • Câu 1:

  CaO phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A.
   H2O; SO2; Cu(OH)2; HCl 
  • B.
   H2O, HCl, H2SO4, CO2
  • C.
   CO2, HCl, NaOH, H2O
  • D.
   CO2, HCl, NaCl, H2O
 • Câu 2:

  Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A.
   FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2
  • B.
   NaOH; CuO, Ag, Zn
  • C.
   Mg(OH)2, CaO, K2SO3, NaCl
  • D.
   Al, Al2O3, Fe(OH)2; BaCl2
 • Câu 3:

  Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A.
   FeCl3; MgO;  CuO;  HNO3
  • B.
   H2SO4;  SO2; CO2;  FeCl2
  • C.
   HNO3, HCl, CuSO4,KNO3
  • D.
   Al;MgO; H3PO4; BaCl2
 • Câu 4:

  Dung dịch CuCl2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? 

  • A.
   H2SO4 ; NaOH;Fe;AgNO3
  • B.
   Pb;Fe(OH)2;Pb(NO3)2; Zn
  • C.
   Al; Mg; Fe; K
  • D.
   Cả B và C
 • Câu 5:

  Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hóa học có thể dùng chất nào sau đây để tinh chế bột bạc tinh khiết? 

  • A.
   Dung dịch Cu(NO3)2
  • B.
   Dung dịch Al(NO3)3
  • C.
   Dung dịch AgNO3
  • D.
   Dung dịch Mg(NO3)2
 • Câu 6:

  Cho 4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch axit sunfuric loãng.Thể tích khí thu được là 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng của Mg và MgO trong hỗn hợp lần lượt là:

  • A.
   . 2,2 và 1,8 gam
  • B.
   2,4 và 1,6 gam
  • C.
   1,2 và 2,8 gam
  • D.
   1,8 và 1,2 gam
 • Câu 7:

  Nhúng một lá Nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy lá Nhôm sau phản ứng ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 g. Khối lượng nhôm đã phản ứng là:

  • A.
   0,27 g
  • B.
   0,81 g
  • C.
   0,54g
  • D.
   1,08g

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 9 Bài 24.

3. Hỏi đáp về Bài 24 chương 2 Hóa học 9

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa THPT Long Xuyên thảo luận và trả lời nhé.

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!