Lớp 10

Hoá học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Nội dung bài học Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học; Số electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm A. Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

 • Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.
 • Số thứ tự của nhóm A bằng số electron ở lớp ngoài cùng (số electron hóa trị)

  Bạn đang xem: Hoá học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

 • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần, chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

1.2. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1.2.1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A.

1.2.2. Một số nhóm A tiêu biểu

Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)

 • Có 8 electron lớp ngoài cùng.
 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2np6
 • Không tham gia phản ứng hóa học.

Nhóm IA là nhóm kim loại kiềm

 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1 ⇒ có 1 electron ở lớp ngoài cùng có khuynh hướng mất 1 electron để đạt cấu hình khí hiếm.
 • Phương trình hóa học:

4Na   +     O2  →   2Na2O

2Na     +   2H2O  →  NaOH + H2

2Na    +    Cl2  →   2NaCl

Nhóm VIIA (Nhóm halogen)

 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2np5
 • Có 7 electron ở lớp ngoài cùng có khuynh hướng nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình khí hiếm.
 • Các nguyên tử halogen có khuynh hướng thu thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Halogen có hóa trị 1.
 • Ở dạng đơn chất phân tử halogen gồm hai nguyên tử: F2, Cl2, Br2, I2. Đó là những phi kim điển hình (At là nguyên tố phóng xạ).
 • Phân tử gồm hai nguyên tử: F2 , Cl2 , Br2 , I2
 • Phản ứng với kim loại tạo muối:

2Al   +    3Cl2 → 2AlCl3

2K    +    Br2   → KBr

 • Phản ứng với hiđro:

Cl2    +    H2  →   2HCl

2. Luyện tập Bài 8 Hóa học 10

Sau bài học cần nắm:

 • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

2.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 8 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

 • Câu 1:

  Cho một nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. X thuộc chu kỳ nào, nhóm nào?

  • A.
   Chu kỳ 2, nhóm VA
  • B.
   Chu kỳ 2, nhóm VIIA
  • C.
   Chu kỳ 3, nhóm VII A
  • D.
   Chu kỳ 3, nhóm VA
 • Câu 2:

  Nguyên tố Photpho thuộc chu kỳ 3, nhóm VA. Cấu hình electron của Photpho là:

  • A.
   1s2 2p6 3s2 3p5.
  • B.
   1s2 2s2 2p6 3s3 3p2.
  • C.
   1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.
  • D.
   1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 .
 • Câu 3:

  Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?

  • A.
   Số lớp electron.
  • B.
   Số electron ở vỏ nguyên tử.
  • C.
   Khối lượng nguyên tử.
  • D.
   Số electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 10 Bài 8.

3. Hỏi đáp về Bài 8 chương 2 Hóa học 10

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa THPT Long Xuyên thảo luận và trả lời nhé.

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!