Lớp 9

Công nghệ 9 Bài 11: Cắt may một số kiểu bâu lá sen

Cổ áo có bâu là dạng cổ gồm phần cắt ở thân áo và phần bâu (bản cổ) ráp vào. Tùy theo kiểu bâu mà vòng cổ ở thân áo có thể cắt theo dạng cổ tròn cơ bản, cổ trái tim,…
Từ dạng bâu cơ bản có thể thay đổi về chi tiết vòng ngoài và cách trang trí tạo nên nhiều kiểu đa dạng, hợp thời trang, tôn vẻ đẹp cho người mặc. Để biết cách vẽ một số kiểu cổ áo có bâu, cắt may được một kiểu bâu lá sen đúng kĩ thuật, chúng ta cùng nghiên cứu bài: “Cắt may một số kiểu bâu lá sen”.

 

Bạn đang xem: Công nghệ 9 Bài 11: Cắt may một số kiểu bâu lá sen

 • Các kiểu cổ áo có thể xếp thành hai dáng là cổ áo không bâu, gồm các kiểu cổ chỉ cắt ở thân áo và cổ áo có bâu gồm có phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) may ráp vào cổ áo.
 • Tùy theo bâu mà vòng cổ ở thân áo có thể cắt theo dạng cổ tròn cơ bản, cổ trái tim,
 • Từ dạng bâu cơ bản có thể thay đổi chi tiết vòng ngoài và cách trang trí tạo nên nhiều kiểu đa dạng, hợp thời trang, làm tôn vẻ đẹp cho người mặc. Vì vậy nhiều kiểu bâu có cách ráp giống nhau bằng cách sử dụng một dải vải canh xéo, may hai đường may để viền mép vải cổ áo và bâu áo vào trong. Cách này được áp dụng để ráp bâu lá sen tim, bâu nơ, bâu lính thủy,…
 • Sau đây là một số kiểu bâu lá sen:

1.1. CÁCH VẼ VÀ CẮT

A – BÂU LÁ SEN ĐỨNG

Hình 1. Bâu lá sen đứng

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/5Vc + 0,5cm.
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2. Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên IA3 lấy II1 = 1/3A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.
b. Thân sau
 • Rộng cổ: AA1 = 1/5Vc.
 • Sâu cổ: AA2 = 1/10Vc – 1(cm).
 • Vẽ hình chữ nhật AA1A3A2.
 • Nối A1A2, I là trung điểm của A1A2.
 • Nối A3I, trên A3I lấy II1 = 1/2A3I. Vẽ cong vòng cổ A1I1A2.
c. Vẽ bâu
 • Bâu lá sen đứng dạng tròn:
  • Gấp đôi vải, mặt phải ở trong:
  • AB = 1/2Vc thân áo – 2,5cm.
  • AA1 = 6cm; A1C = Bản bâu = 8cm.
  • Nối A1B; O là điểm giữa của A1B. Từ O lấy lên OO1 = 2cm. Vẽ đường chân bâu cong đến từ A1 qua O1 đến B.
  • Từ B kẻ đường vuông góc với A1B và lấy BD = 7cm.
  • Nối CD. I là điểm giữa của CD. Từ I lấy điểm II1 = 2cm. M là điểm giữa của BD lấy ra MM1 = 1,5cm. Vẽ đường cong CI1DM1B tạo vòng ngoài của bâu lá sen đứng.

Hình 2. Cách vẽ bâu sen đứng dạng tròn

 • Bâu lá sen đứng dạng nhọn:
  • Cách vẽ tương tự bâu dạng tròn, chỉ khác một số điểm:
   • Độ dài để vẽ cong cơ bản bâu OO1 và II1 = 2cm.
   • Vẽ đầu bâu dạng nhọn: vẽ đường cong CI1O, kéo dài thêm một đoạn DD1 = 3cm.
   • Nối D1B tạo bâu dạng nhọn.

Hình 3. Cách vẽ bâu sen đứng dạng nhọn

2. Cách cắt

a. Vòng cổ thân áo

Như cổ tròn cơ bản.

b. Bâu áo

Cắt gia đường may xung quanh lá bâu trong 0,5cm; lá bâu ngoài 1cm.

B – BÂU LÁ SEN NẰM

Hình 4. Bâu lá sen nằm

1. Cách vẽ

 • Vẽ vòng cổ như vẽ cổ tròn cơ bản.
 • Vẽ bâu dựa theo vòng cổ thân áo.

Cách vẽ như sau: Vẽ chân bâu, vẽ vòng ngoài bâu, vẽ đầu bâu.

 • Đặt đường sườn vai thân trước trùng nhau ở điểm vào cổ và chườm qua 2,5cm ở phía trước đầu vai, ghim cố định.
 • Gấp đôi vải dùng để vẽ bâu.
 • Đặt 1/2 vòng cổ thân áo lên vải làm bâu áo, đường gấp đôi của thân sau áo trùng với đường gấp đôi của vải dùng để vẽ bâu.
 • Vẽ chân bâu theo vòng cổ bắt đầu từ đường giao khuy thân trước.
 • Lấy thân áo ra, vẽ vòng ngoài của bâu áo. Rộng bản bâu M1N = 6÷7cm.
  • Vẽ bâu dạng tròn: Vẽ cong NN1 cách đều đường chân bâu MM1 một khoảng bằng rộng bản bâu. Nối MN1, I là điểm giữa của MN1. Từ điểm I lấy ra II1 = 2cm vẽ cong MI1P được bâu dạng tròn.
  • Vẽ bâu dạng nhọn:
   • Từ N1 vẽ cong xuống phía đường giao khuy đến điểm P cách đường giao khuy 2,5cm. Nối PM tạo bâu dạng nhọn.

Một số lưu ý:

 • Vòng ngoài bâu có thể vẽ các dạng trang trí tùy ý:
  • Đánh lượn sóng, hoặc hình cánh hoa.
  • Kết ren các kiểu, các mẫu cho phù hợp với vải áo, hoặc tạo ấn tượng.

Hình 5. Cách vẽ bâu lá sen nằm

2. Cách cắt

a. Vòng cổ thân áo

Như cổ tròn cơ bản.

b. Bầu áo

Cắt gia đường may xung quanh lá bâu trong 0,5cm; lá bâu ngoài 1cm.

C – BÂU LÁ SEN TIM

Hình 6. Bâu lá sem tim

1. Cách vẽ

a. Thân trước
 • Rộng cổ: Rộng cổ cơ bản (AA1) + 1(cm).
 • Sâu cổ: Sâu cổ cơ bản (AA2) + 8(cm).
 • Nối ED. O là điểm giữa ED.OO1 = 1cm. Vẽ cong vòng cổ EO1D và kéo ra đến nẹp.
b. Thân sau

Rộng cổ cơ bản + 1(cm).

c. Vẽ bâu
 • Bâu lá sen tim dạng thẳng đứng, vải thẳng:
  • Cách vẽ sau:
   • Gấp đôi vải, mặt phải vải ở trong.
   • AB = 1/2 thân áo – 2(cm).
   • AA1 = 10cm.
   • A1C = 7cm (bản bâu).
   • Nối A1B; O là điểm giữa của A1B. Từ O lấy lên OO1 = 2cm. Vẽ đường chân bâu cong đều từ A1 qua O1 đến B.
   • Từ B kẻ đường vuông góc với A1B và lấy BD = 7cm.
   • Nối CD. I là điểm giữa CD. Từ I lấy lên II1 = 2cm.
   • Vẽ đường xong CI1D kéo dài thêm một đoạn DD1 = 3cm. Nối D1B.

Hình 7. Cách vẽ bâu lá sen tim dạng thẳng đứng, vải thẳng

 • Bâu lá sen tim dạng đứng, vải chéo sợi:
  • Cách vẽ như sau:
   • Vẽ hình chữ nhật ABCD:
    • AB = CD = Vc thân áo.
    • AD=CB = 6÷8cm (tùy ý)
    • DD1 = CC1 = 0,5cm.
    • DD2 = CC2 = 8cm; AA1 = BB1 = 2cm (tùy ý).
   • Vẽ bâu A1D1D2C2C1B1 (vẽ cong nhẹ D1D2 và C1C2).

Hình 8. Cách vẽ bâu lá sen tim dạng thẳng đứng, vải chéo sợi

 • Bâu lá sen tim dạng nằm:
  • Vẽ dựa theo vòng cổ thân áo.
  • Đặt đường sườn vai thân trước trùng nhau ở điểm vào cổ và chườm qua 2,5cm ở phía đầu vai, ghim cố định.
  • Gấp đôi vải dùng để vẽ bâu.
  • Đặt 1/2 vòng cổ thân áo lên bải làm bâu áo, đường gấp đôi của thân sau áo trùng với đường gấp đôi của vải dùng để vẽ bâu.
  • Vẽ chân bâu theo đường vòng cổ bắt đầu từ đường giao khuy thân trước.
  • Lấy thân áo ra, vẽ vòng ngoài của bâu áo. Rộng bản bâu 6÷7cm.
  • Lưu ý: Có thể vẽ đầu bâu dạng tròn, hoặc vẽ đều bâu dạng nhọn giống như lá sen nằm.

 

Hình 9. Cách vẽ bâu lá sen tim dạng nằm

2. Cách cắt

a. Vòng cổ thân áo

Cắt gia đường may 0,5cm.

b. Bâu áo

Cắt gia đường may lá bâu trong 0,5cm; lá bâu ngoài 1cm.

1.2. CÁCH MAY RÁP BÂU LÁ SEN

1. May bâu

 • Đặt hai mặt phải bâu úp vào nhau, miếng bâu ngoài để dưới, miếng bâu trong để trên, may xung quanh, chừa lại đường chân bâu không may (hình 10.a).
 • Cắt sửa vải thừa xung quanh bâu và bấm bớt vải ở phần cong cách đường may 0,2cm để khi lộn bâu sang phải không bị cộm (hình 10.b).

Hình 10. Cách may bâu lá sen

2. May ráp bâu vào thân

 • Bấm dấu điểm giữa thân áo và điểm giữa bâu áo. Đặt thân áo ở dưới, bâu áo ở trên, mặt dưới bâu úp vào mặt phải thân áo, hai đầu bâu đạt đúng đường giao khuy (hình 11.a).
 • Bẻ nẹp áo chồm lên bâu (hình 11.b).
 • Gấp đôi vải viền theo chiều dài, đặt lên trên áo và bâu áo. May một đường đính vải viền vào bâu áo và thân áo theo vòng cổ, cách mép 0,5cm, xén sửa xo vải còn khoảng 0,4 cm (hình 11.c).
 • Lộn nẹp áo trở lại mặt trái, miết phẳng đường may, gập vải viền bọc mép vải xuống dưới thân áo (hình 11.d), sau đó may sát mí (hình 11.e).

Hình 11. Cách ráp bâu lá sen

2. Luyện tập Bài 11 Công Nghệ 9 

Sau khi học xong Bài 11: Cắt may một số kiểu bâu lá sen, các em cần ghi nhớ:

Cổ áo có bâu lá kiểu cổ gồm phần cắt ở thân áo và phần bâu (lá cổ) ráp vào. Tùy theo kiểu bâu mà vòng cổ ở thân áo có thể cắt theo dạng cổ tròn cơ bản, cổ trái tim,…; vì vậy cần nắm vững công thức tính, cách vẽ cổ tròn cơ bản và các chi tiết biến đổi về rộng cổ, sâu cổ và cách vẽ các dạng cổ khác. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Cách vẽ sâu cổ thân sau bâu lá sen đứng:

  • A.
   AA2 = 1/10Vc +1(cm)
  • B.
   AA2 = 1/10Vc – 1(cm)
  • C.
   AA2 = 1/10Vc – 2(cm)
  • D.
   AA2 = 1/10Vc + 2(cm)
 • Câu 2:

  Cách vẽ rộng cổ của bâu lá sen tim:

  • A.
   Rộng cổ cơ bản (AA1) + 1(cm)
  • B.
   Rộng cổ cơ bản (AA1) + 0,5(cm)
  • C.
   Rộng cổ cơ bản (AA1) + 1,5(cm)
  • D.
   Rộng cổ cơ bản (AA1) + 2(cm)

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!  

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 9 Bài 11 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Bài 11 Quyển 1 Công Nghệ 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Số 2 Tuy Phước

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!