BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC                    ...

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ PHẬN Y T...