TKB SỐ 7

[pdf-embedder url="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/TKB-CHINH-KHOA-SO-7-AP-DUNG-TU-18.12.2023.pdf" title="TKB CHÍNH KHÓA SỐ 7 ÁP DỤNG TỪ 18.12.2023"]

TKB SỐ 7

[pdf-embedder url="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/TKB-CHINH-KHOA-SO-7-AP-DUNG-TU-18.12.2023.pdf" title="TKB CHÍNH KHÓA SỐ 7 ÁP DỤNG TỪ 18.12.2023"]

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI NĂM 2023-2024

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI NĂM 2023-2024

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI NĂM 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra cuối HKI Năm học 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC                                    Độc lập – Tự do – Hạ...

Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025

[pdf-embedder url="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/4068-Phuong-an-thi-va-xet-cong-nhan-TN-tu-2025.pdf" title="4068-Phuong an thi va xet cong nhan TN tu 2025"]

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG Trang thông tin đi...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC  I. MỞ ĐẦU: Trường THPT hoạt động chuyên môn là hoạt động chủ yếu thực hiện Chương trình, kế hoạch giáo dục; Đổ...