Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025

[pdf-embedder url="https://thptso2tuyphuoc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/4068-Phuong-an-thi-va-xet-cong-nhan-TN-tu-2025.pdf" title="4068-Phuong an thi va xet cong nhan TN tu 2025"]

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG Trang thông tin đi...

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC  I. MỞ ĐẦU: Trường THPT hoạt động chuyên môn là hoạt động chủ yếu thực hiện Chương trình, kế hoạch giáo dục; Đổ...