Tin tức

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

     TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC

           Số:    03/KH-CM&KT

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Tuy Phước, ngày 31 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2023

NĂM HỌC 2023 – 2024

 1. Tổ chuyên môn Sơ kết công tác chuyên môn của Tổ đã thực hiện trong tháng 9 và tháng 10. Triển khai công tác chuyên môn tháng 11 năm 2023.
 2. Đánh giá và rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 vừa qua, triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi K11. Lên danh sách HS tham gia bồi dưỡng HSG khối 11; Triển khai giảng dạy vào tuần 10, mỗi tuần 1 buổi (4 tiết) vào chiều thứ 5 (9/11/2023).
 3. Thống nhất triển khai Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ I ở các bộ môn của các khối. GVBM ra đề kiểm tra nộp cho TTCM, tổng hợp và chọn mỗi môn 2 đề kiểm tra nộp lại cho bộ phận CM theo quy định trong kế hoạch kiểm tra.
 4. Triển khai kế hoạch kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2023-2024 theo kế hoạch kiểm tra giữa kỳ từ ngày 30/10 đến 4/11/2023.
 5. Tổ trưởng kiểm tra HSCM, KHBD, nội dung chương trình, số cột kiểm tra thường xuyên của GVBM trong tháng 9, 10. Gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 9, 10 của Tổ chuyên môn cho P.HTCM.
 6. Kiểm tra nội bộ: tháng 11/2023 kiểm tra công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa theo kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024. Thời gian từ ngày 21/11 đến 25/11/2023.
 7. Hội thi GVCN cấp trường giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ ngày 21/11 đến 30/11/2023. Giáo viên dự thi phải Đạt ở giai đoạn 1 sẽ tiếp tục dự thi giai đoạn 2 từ 1/12 đến 7/12.
 8. Vào điểm các cột kiểm tra thường xuyên trên sổ điểm Vn.edu theo tiến độ kiểm tra, xong trước ngày 15/11/2023. GVBM ôn tập, củng cố kiến thức theo đề cương để kiểm tra định kỳ giữa HKI.
 9. Dạy tự chọn theo kế hoạch đã phê duyệt các bộ môn Toán, Lý, Hóa và Tiếng Anh cho khối 12. Tổ trưởng gửi kế hoạch và nội dung chương trình dạy tự chọn cho PHT chuyên môn phê duyệt và triển khai cho GVBM thực hiện từ tuần 10 (6/11/2023) đến tuần 14 (9/12/2023).
 10. Hội giảng cấp trường về dạy học STEM do tổ: Toán, Vật lý CN, Hóa Sinh, Tin-Thể-ANQP. Thời gian thực hiện: chiều thứ 7 ngày 18 tháng 11 năm 2023.
 11. Tiết học tại Thư viện: chiều thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2023. Tổ Thể-Tin- ANQP thực hiện.
 12. Xây dựng kế hoạch Hội giảng, thao giảng toàn năm học và sinh hoạt chuyên môn của Tổ theo hướng nghiên cứu bài học. Tổ trưởng phân công GVBM thiết kế, góp ý kiến của Tổ CM, GV giảng dạy minh họa, dự giờ rút kinh nghiệm cho Hội giảng, Thao giảng. Tổ trưởng CM gửi bảng phân công Hội giảng, thao giảng ở tổ chuyên môn trong toàn năm học cho GVBM biết và thực hiện.

————————————